Forsinkelser i Linderudkollen: Dårlig gli for kunstsnøløypa

 

Et oppgradert kunstsnøanlegg i Linderudkollen skulle snart tatt imot Oslos skientusiaster. Men Fylkesmannen vil ha ny høring. – Utrolig! sier sjokkert langrennsleder Richard Struksnæss.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.12.2008 kl 09:54

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Leder av Kjelsås Langrennsgruppe, Richard Struksnæs (t.v.), er lite imponert over fremdriften av oppgraderingen av kunstsnøløypeanlegget. Her sammen med Friluftsetatens Jan Fredriksen.

LINDERUDKOLLEN: Etter at en plan om en oppgradering av langrennsløypene på Linderudkollen hadde vært ute til høring hos Markaorganisasjonene, bydelen og kommunale etater, sendte Friluftsetaten – etter krav fra Plan- og bygningsetaten – i juni inn planinitiativ, med blant annet følgende tekst:

"Etter en omfattende behandling, er alle interesserte parter blitt enige om å satse på Linderudkollen som permanent kunstsnølangrennsanlegg. Planene for å utvikle anlegget er utarbeidet i samråd med brukerne og har bred støtte. Stengningen av Holmenkollen gjør at det er et prekært behov for å få gjennomført de foreslåtte tiltakene i fase 1 før skisesongen 2008/2009. Det er midler til å gjennomføre tiltakene til høsten"

– Er en hastesak

– I hovedsak dreier fase 1 seg om en oppgradering av eksisterende løype fra Linderudkollen og rundt Kapteinsputten, over bilveien til Linderudkollen sportsstue, til høyre nord for hoppanlegget, fram mot Solemskogen og tilbake til Kapteinsputten. Det er nå snart et halvt år siden Friluftsetaten sendte inn planinitiativ til Plan- og bygningsetaten, og vi har flere ganger overfor etaten understreket at dette er en hastesak, sier Jan Fredriksen i Friluftsetaten.

I påvente av den nye Markaloven, har det blitt innført Rikspolitiske bestemmelser, og det er Fylkesmannen som skal ta stilling til om planlagte tiltak kan gjennomføres.

– Kurant sak

– Fordi tiltaket begrenser seg til en oppgradering av et eksisterende anlegg – innenfor et område som bystyret i forbindelse med flerbruksplanen for kommuneskogene i 2007 hadde avsatt som idrettsområde – mente Friluftsetaten at dette burde være en kurant sak, sier Fredriksen videre.

Med den avgjørende rolle Fylkesmannen har i behandlingen i henhold til rikspolitiske bestemmelser, reagerer Friluftsetaten på at Plan- og bygningsetaten først i midten av oktober oversendte planinitiativet til Fylkesmannen til uttalelse. Fylkesmannen besvarte 29. oktober Plan- og bygningsetaten, og ba om en vurdering om hvorvidt anlegget "…er av et slikt omfang at det kreves en regulering…". I tillegg ber Fylkesmannen om en avklaring av reguleringsformålet, og at "landbruksområder" ikke kan oppgis som formål for et skianlegg. Foreløpig – ifølge "saksinnsyn" i etaten – har ikke Plan- og bygningsetaten kommet med noen tilbakemelding til Fylkesmannen.

Kjelsås er sjokkerte

– Vi forventer nå en ny høringsrunde i saken siden området ligger i marka, sier overingeniør Marit Lillesveen hos Fylkesmannen, til Nordre Aker Budstikke.

Det reagerer leder av Kjelsås Langrennsgruppe kraftig på.

– Vi er sjokkerte! At saken nå igjen skal på høring slik Fylkesmannen sier, er ikke til å tro. Nå vil saken bare drøye ytterligere og tiden gå fra oss i forhold til vintersesongen 2008/2009! Alle interessegrupper har blitt enige om at dette er et anlegg som må opp å gå snarest. Holmenkollen er jo ute av drift, og eneste tilgjengelige anlegg er på Rustad og i Sørkedalen. Trenings- og konkurranseforholdene for breddeidretten i Oslo er helt avhengige av at vi får et anlegg i drift på Linderudkollen så snart som mulig. Enda flere forsinkelser kan vi ikke godta – og vi vil gå videre med saken, sier en opprørt leder av Kjelsås Langrennsgruppe, Richard Struksnæs.

Beklager sen behandling– Vi beklager at behandlingen av saken har tatt litt lengre tid enn forventet. Plan- og bygningsetatens konklusjon i saken vil bli tatt før jul. Og da vil den videre prosessen bli avklart. Etatens foreløpige vurdering er at det må en regulering til. Men dette vil som sagt bli endelig avklart før jul, sier fungerende informasjonssjef i Plan- og bygningsetaten, Atle Jan Larsen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse