- De fattigste taper igjen

Advokat og Fri Rettshjelp-ansatt Randi Hagen Spydevold sier bystyret legger ned et viktig tilbud til de svakeste i samfunnet. Foto: André Jerman

Når politikerne velger å stoppe det kommunale bidraget til Fri Rettshjelp, rammer det de svakeste i samfunnet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.10.2008 kl 14:12

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSLO: I følge Fri Rettshjelps advokater er det kroken på døra når det kommunale bidraget på 2,4 millioner kroner blir stoppet.

- Vi mener det er en misforståelse at klientene som bruker Fri Rettshjelp kan gå til privatpraktiserende advokater å få samme hjelp. Det er viktig at politikerne forstår konsekvensene av en nedleggelse av kontoret, sier advokat Randi Hagen Spydevold.

Ikke hjelp andre steder

Fri Rettshjelp er et kontor der mennesker i økonomisk uføre og ofte ressurssvake personer kan få gratis juridisk hjelp. Kontoret finansieres av statlige og kommunale midler og har i dag 14 ansatte. Alle jobber der ved siden av egen praksis.

- Oslo kommune og byrådet vil legge ned Fri Rettshjelp. Det kommer frem i budsjettforslaget. Hvorfor er det alltid de fattigste som er salderingspost? Kan vi ikke være litt rause, sier Spydevold. - Argumentene til politikerne, om at disse menneskene kan få hjelp andre steder, er ikke riktig.

- De aller fleste av disse klientene ville for det første ikke visst hvor de skulle henvende seg, og hvis de visste det er det ikke sikkert de ville turt å stille opp på et privat kontor. Vi må huske at de fleste er i en form for dyp krise. I tillegg vet vi at de ikke ville fått den hjelpen de trenger på et privat kontor og dessuten er ikke tjenestene gratis. Det er en egenandel på 850 kroner, og når folk må velge mellom husleie og egenandel, er valget lett.

Faller utenfor ordningen

I følge advokatene på Fri Rettshjelp ville en av to falle utenfor ordingen og derfor ikke få den juridiske bistanden de trenger.

- Oftest har klientene så komplisert og tung problematikk at jeg tør påstå at fleste advokater ikke har mulighet til å ta disse sakene som privatpraktiserende, fordi mye av arbeidet i sakene ikke dekkes av noen ordning, sier Spydevold. Advokaten mener eneste måten å hjelpe disse menneskene på er å opprettholde ordningen med Fri Rettshjelp og håper nå at politikere som er i stand til å snu vedtaket får opp øynene.

- Per i dag har samfunnets svakeste gruppe fra 1. januar 2009 ikke noe sted å gå for å få juridisk bistand. Det er fakta, sier Spydevold.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse