ANNONSE
Annonse

- De første årene er ekstremt viktige

SVs Heikki Holmås vil ha enda flere lærere i skolen. Allerede inneværende skoleår har flere skoler fått flere lærere, og undervisningstimer. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Flere timer og lærere møtte 1.–4.-klassingene da de kom tilbake til skolen denne uken. – Første skritt på veien mot tettere elevoppfølging, mener SVs Heikki Holmås.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 19.08.2009 kl 15:19

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

DISEN/OSLO: – Grunnskoleopplæringen er styrket med 400 millioner kroner i år, og en milliard til neste år, sier SVs andrekandidat i Oslo, Heikki Holmås.

Bevilgningene han sikter til ble vedtatt allerede i fjor. Hver kommune har fått sin andel av overføringen etter antall elever i 1.–4. klasse. Ved skolestart i år får lærere og elever merke forandringen.

Lykkeligere elever

Oslo kommune har fått 45 millioner kroner. 21 millioner er brukt til å øke timetallet med 50 årstimer – eller 80 minutter mer undervisning i uka – og de resterende 25 har skolene fått til selv å styrke undervisningen.

På Disen skole har de brukt pengene på å øke lærertettheten. Tre nye lærere er ansatt på de laveste trinnene.

– Vi syns det er veldig positivt, sier Disen-rektor Grethe Kvalheim.

– Med de nye stillingene får vi styrket opplæringen i norsk og matte, og tettere oppfølging av de svakeste elevene. Elevene som trenger det får tilpasset opplæring i mindre grupper. Da presterer de bedre, får mer selvtillit og blir lykkeligere. Skolen er jo læring, sier Kvalheim.

Økt innsats tidlig

– De første årene på skolen er ekstremt viktige. Det er viktig at elevene tidlig knekker lesekoden og lærer å forstå tall, sier Holmås.

Han mener Norge sammenliknet med skolesuksesser som Finland bruker altfor lite ressurser på de yngste elevene.

– I Finand har de ekstra oppfølging på de laveste klassetrinnene, og har mindre spesialundervisning på høyere klassetrinn. I Norge er det motsatt; vi har masse spesialundervisning på ungdomsskolen, sier Holmås.

– Vi må satse mer på økt elevoppfølging tidlig, og økt oppfølging krever flere lærere. Denne permanente økningen til undervisning er første skritt på veien, mener Holmås, om vedtaket som ikke vakte protester fra opposisjonspartiene.

For å styrke lærertettheten må det flere lærerstudenter til.

– Derfor har vi tatt inn tusen flere lærerstudenter i år, sier Holmås, som mener det ikke er noen motsetning mellom flere studenter og kvaliteten på dem.

– Ikke valgflesk

– SV går til valg på at det skal være minimum en lærer per 15 elever i 1.–4. klasse, slik at hver enkelt elev kan følges opp tettere. I tillegg vil vi ha en time gratis skolefritidsordning med fysisk aktivitet, mat og leksehjelp for alle. Og makspris på SFO på 1750 kroner for å sikre at flere har råd til det, sier Holmås.

Rektor Kvalheim tar gjerne imot flere lære på skolen sin.

– Nå er det viktig at dette ikke bare er valgflesk, men at de lever opp til løftene om flere lærere og tettere oppfølging av hver enkelt elev, sier Kvalheim.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse