De vil ruste opp Disenjordet. Se hvordan det kan bli

Fra nabolaget og Grefsen og Disen Vel, fra venstre Paal R. Schjerven og Erik Høydal. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Det er stor plass på Disenjordet. – Hva vil folk ha her? spør vel og nabolag, og ber om innspill.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.06.2017 kl 11:23

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

DISEN: Vel og beboere vil dytte på oppgraderingen av Disenjordet - det er plass til mye moro på området.

Vil dytte på

Nordre Aker Budstikke møter Erik Høydal og Paal R. Schjerven fra Grefsen- og Disen Vel, på det store området mellom Grefsenveien og Kjelsåsveien.

– Uavhengig av hva som skjer med tennisgruppas hallplaner eller ikke, så ønsker vellet og nabolaget nå å dytte denne saken opp og frem. Hva vil folk ha her, hvordan tenker man at området kan brukes av mange flere, til mye mer? Se alle forslagene lenger ned i saken.

Det har vært noe turbulens på Disenjordet de siste årene, eller mer korrekt Gransjordet. (Les mer om herr Gran, opphavet til jordet, lenger ned i saken.)

Grefsen Tennisklubb ønsker permanent hall på området, en aksjonsgruppe bestående av beboere i området, var imot.

Fylkesmannen avviste dispensasjonen fra Oslo kommune, som skulle gi tennisklubben lov til å sette opp hall uten reguleringsplan. Per i dag har tennisklubben en sesongboble over de øverste banene på jordet, og utebaner nedenfor, der den permanente hallen er tenkt plassert over.

HER KAN DU LESE SENESTE SAKEN OM TENNISHALL PÅ DISENJORDET, I NORDRE AKER BUDSTIKKE

Omgjørelsesbegjæring

Fylkesmannen forteller til Nordre Aker Budstikke at etter at det ble gitt klagefristutsettelse, har tennisklubben innsendt omgjørelsesbegjæring, en klage på avvisningsvedtaket fra Fylkesmannen. En begjæring som fortsatt er til behandling hos Fylkesmannen.

Bydelsvedtak

Fra bydelens egen behandling av tennishallen, en hall bydelsutvalgets flertall sa ja til, står det i vedtak fra mai i fjor, at det anbefales at det arbeides videre med å utvikle Disenjordet som et allsidig grøntområde med aktivitetsområder for bydelens befolkning. Det må også sikres en god parkeringsløsning i området.

– Dette er et bydelsanlegg, og bydelen må gjerne melde fra til oss når vi rullerer behovsplanen for idrett og friluftsliv. Bydelen kan også velge å utvikle dette området med egne midler og søke stiftelser med mer, og vi vil i så fall kun mene noe om utforming i tråd med hvordan vi håndterer andre byggeplaner, svarer Bymiljøetaten ved informasjonsansvarlig Monica Thorud Olsen, til Nordre Aker Budstikke.

I tillegg:

– For øvrig foreligger det ingen andre planer fra oss på Disenjordet.

Men tidligere i år skrev Nordre Aker Budstikke om at bydelen vil søke om 150.000 kroner fra Sykkelprosjektet, om redesign og omprosjektering av BMX-banen (les: noe gjengrodd sykkelsti i dag - på ett av områdene på jordet) på Disenjordet - les hele saken her.

Se bildet større

Disenjordet i dag (øverst), og kanskje slik det kan bli i fremtiden? FOTO: GREFSEN- OG DISEN VEL/PAAL R. SCHJERVEN

Erik Høydal og Paal R. Schjerven i vel og nabolag fortsetter.

– Her er det plass til mye og mange, i alle aldre. Jordet har jo også flere barnehager og skoler i nærheten, sier Høydal og Schjerven, i sola, der ute på det store jordet.

Øverst på lista står å gjøre parken tilgjengelig for alle, ikke noen deler av området skal sperres av for enkeltaktiviteter. Bortsett fra utebanene til tennisklubben, som er gjerdet inn.

Rekreasjon og møteplass

– Det skal være en park innbyggere i alle aldre kan bruke som rekreasjon og møteplass. Parken må være enkel å holde ved like, ha en infrastruktur som gjør at hele parken benyttes og at den er lett å ferdes i. I tillegg ha attraktive lekeområder som tiltrekker barnehager og barnefamilier og også tilbud til ungdom og eldre. Parken skal være åpen og innnbydende, grønn og ren, har vellet festet ned på papiret om planene.

Det foreslås følgende eventuelle tiltak på Disenjordet:

 • Belysning og asfalterte gang- og sykkelveier der det nå er stier og tråkk
 • Anlagt gressplen over hele parkområdet som klippes og holdes ved like, inkludert utjevning og såing av området som nå ikke benyttes på grunn av vilniss
 • Nok søppelkasser til avfall og hundeposer
 • Benker og bord og faste griller - innby til piknik og parkturer
 • Åpne gressletter for lek, løping, turning, soling og pikniktepper
 • Lekeplass - klatre-/opplevelseskreasjon, husker, dumphuske, skile
 • Ballbinge, sandvolleyball, basket og lignende - åpne løsninger på nåværende innegjerdet tennisareal
 • Boulle/petanque-bane (nordlig del mot Grefsenveien)
 • Akebakke hvis mulig
 • Sykkelbane (kan også sykles på gangveinettet, ikke sikkert det er behov for egen bane)
 • Toalett, oppe ved trikkesløyfa
Se bildet større

FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Om ovennevnte sykkelplaner på jordet, fra bydelen, sier de at de synes det er flott med initiativet for å oppgradere området.

– Men Grefsen og Disen Vel synes det er viktig at vi nå arbeider med et helhetlig prosjekt som vil gjøre parken tilgjengelig og attraktiv for så mange som mulig, uten å favorisere enkelte grupper.

– Er det et ønske om en ordentlig BMX- eller pumptrack-bane, som skal brukes til sykkelritt, synes vi det vil være mer gunstig å legge en slik bane til skogsterreng eller mer avskjermete områder. Ikke midt i en offentlig park som skal brukes til allmenn benyttelse og ferdsel.

Vellet tror også et oppgradert grøntområde, vil binde mer sammen beboersidene på hver side av jordet - Grefsen og Disen.

– Vellet har noe ressurser å bidra med i dette arbeidet, men så klart dette er jo noe det må søkes penger til, gjennom bydelen, legger Høydal til.

– Nå håper vi på at folk engasjerer seg, og sender oss innspill via den nye facebooksiden. Det er viktig for oss at vi også får til et Disenjordet som også engasjerer ungdom, utenom organiserte aktiviteter. Vi har jo sett på Myrerjordet, og hvor bra møteplass det har blitt for alle. Det er noe sånt vil håper på å få til her også, sier Schjerven videre.

Se bildet større

Erik Høydal, Gudveig Henryette Aaby, Marianne Tveit med poden på armen, og Paal Schjerven på Disenjordet. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Historien

Og så tilbake til historien om hvordan jordet ble til Gransjordet. Gudveig Henryette Aaby i vellet, og i det lokale historielaget, forteller.

– Gransjordet ble til Gransjordet, fordi en vognmann som het Gran, fikk lov til å leie jordet av Oslo kommune tidlig på 1900-tallet. Det lå en låve på det øverste jordet tidligere.

– Jordet er skilt ut av Østre Grefsen hovedgård og har gårds- og bruksnummer til gården. Disenjordet lå mellom Aker sykehus og Disen gård, der Disenveien er nå. Dette var før blokkene ble bygget der, forteller Aaby.

Videre at Sporveien får skylda for mye rart.

– Det er sporveien som satt Grefsen - Disen på trikken som snudde der, og de kalte holdeplassen Disen, noe som er helt feil. Det samme gjelder Disen skole som ligger på tomten til Østre Grefsen hovedgård, legger Aaby til.

LES OGSÅ:

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse