DEBATT: «Høyre-politikk vil øke forskjellene»

 

Finansbyråd Kristin Vinje sier i en kommentar til meg 15.11.12 i dittOslo at å fjerne formuesskatten ikke vil ha betydning på folks velferd. Å fjerne ...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.11.2012 kl 10:02

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Finansbyråd Kristin Vinje sier i en kommentar til meg 15.11.12 i dittOslo at å fjerne formuesskatten ikke vil ha betydning på folks velferd. Å fjerne ca. 15 milliarder kroner i offentlige inntekter, vil nødvendigvis føre til mindre penger til fellesskapet.

Høyresiden har alltid argumentert med at skattekutt fører til vekst. Det er en feil framstilling. De siste sju årene har det blitt skapt 330.000 nye arbeidsplasser i Norge, de fleste i privat sektor, med formuesskatt. Det er langt færre arbeidsledige nå enn da Høyre satt med finansministeren sist. De som vil oppleve størst vekst er de personene som får skattelette ved å fjerne formuesskatten. Fordeling er også viktig for verdiskapning. I samfunn med små forskjeller har folk høyere tillit til hverandre og den sosiale mobiliteten er større. Med jevn inntektsfordeling får vi også spredd forbruket av goder på en større del av befolkningen, noe som kommer næringslivet til gode.

Denne regjeringen har sørget for at kommunenes inntekter i perioden 2005 til 2012 har økt med reelt 61 mrd. kroner. For neste år legges det opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter med 6,8 mrd. kroner fra 2012 til 2013. 5 mrd. av dette er frie inntekter. Det er sånn vi løser framtidas utfordringer for hele Norge. Det er ingen ordførere som savner tida da Erna Solberg var kommunalminister og kuttet i kommunene for hvert eneste år.

Byråd Vinje sier: «Formuesskatt reduserer ikke sosiale skiller. Å sørge for at alle barn får en god utdannelse, slik at de i størst mulig grad skal klare seg selv, er nøkkelen til å redusere sosiale forskjeller»

Det er faktisk feil. Selvsagt reduserer formuesskatten sosiale skiller. Høyre har for eksempel lagt inn forslag om 2,9 mrd. kroner påløpt i kutt i formuesskatten for neste år. I tillegg til økning i bunnfradraget opp til en million foreslår de å redusere satsen fra 1,1 pst. til 1,0 pst. og gjeninnføre aksjerabatt med 10 pst. For de fleste har dette lite å si. Men de med inntekter over 3 millioner vil i gjennomsnitt få en lettelse på 61.900 kroner i året. Halvparten av lettelsen tilfaller den tidelen av befolkningen som har en inntekt på 750.000 kroner eller mer. Samtidig reduseres inntektene til velferdsgoder og fellesskapet.

Vi er ikke uenige i at utdanning og sosial mobilitet er viktig. Men internasjonale sammenligninger viser altså at sosial mobilitet er klart større i de landene med mindre økonomiske forskjeller.

Byråd Vinje sier videre: «det er ikke slik at mer skatt automatisk gir mer velferd. Det finnes en grense for hvor mye man kan beskatte før det tipper andre veien. Formuesskatten er et hinder for verdiskapning i Norge, vi ønsker et skattesystem som stimulerer til vekst.»

Selvsagt gir mindre inntekter til fellesskapet redusert velferd. Det var jo akkurat det norske kommuner opplevde da Høyre sist satt i regjering. Hvis formuesskatten hadde vært et hinder for verdiskapingen er det rart at det går så godt i norsk økonomi. SV ønsker å utjevne forskjeller og samtidig sikre en sterk offentlig økonomi, som sikrer trygghet for befolkningen.

Marianne Borgen

SVs gruppeleder i Oslo

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse