DEBATT: «OL til millionbyen!»

"Når millionbyen vokser fram krever det også store investeringer i miljøvennlig infrastruktur og nye gode bomiljøer. OL kan hjelpe oss med å få det til," skriver Eirik Lae Solberg (H)

"Når millionbyen vokser fram krever det også store investeringer i miljøvennlig infrastruktur og nye gode bomiljøer. OL kan hjelpe oss med å få det til," skriver Eirik Lae Solberg (H) i dette innlegget.

I 2022 vil Oslo med 750.000 innbyggere være på god vei til å bli Norges første millionby. Det vil også være 70 år siden byen sist var vertskap for Vin...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
06.09.2013 kl 13:14

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

I 2022 vil Oslo med 750.000 innbyggere være på god vei til å bli Norges første millionby. Det vil også være 70 år siden byen sist var vertskap for Vinter-OL. For meg er det to gode grunner til at vi som bor i byen bør stemme Ja til OL på mandag.

I Norge har vi et lidenskapelig forhold til ski- og vinteridrett. Fra vi er to år til vi er langt over åtti utfolder vi oss i skiløypa, i bakken eller på skøytebanen. Vi gleder oss over egne vinteropplevelser og begeistres av prestasjonene til de aller beste. Jeg mener Norge som en førende vintersportsnasjon fra tid til annen bør påta seg å arrangere OL. I 2022 er det nesten 30 år siden Lillehammer og 70 år siden OL i Oslo. De som er barn og unge i dag bør få den samme muligheten til å oppleve OL-eventyret som foreldrene og besteforeldrene deres har hatt. OL på hjemmebane vil bli en fantastisk opplevelse og en inspirasjon for barn og unge til å delta i idrett.

Etter suksessene med VM på ski og snowboard har Oslo ambisjoner om å bli verdens vinterhovedstad. Ingen andre hovedsteder i verden kan tilby en så komplett vinteropplevelse som Oslo. Etter et eventuelt OL vil ingen kunne gjøre oss rangen stridig, med de mulighetene det gir for vinterturisme fra Europa og resten av verden

OL vil gi Oslo et varig løft som kommer svært godt med når byen vokser. Av byens 750.000 innbyggere i 2022 vil en stor andel være barn og unge. Skal vi gi barna våre utfoldelsesmuligheter og god tilgang til idrettsanlegg i fremtiden, krever det store investeringer. Med OL i Oslo vil staten og idretten betale for brorparten av det de nye anleggene koster. Oslo kommune må bare betale ca. 20 prosent. OL gir oss med andre ord muligheten til å etablere idrettsanlegg som barn og unge vil nyte godt av i mange tiår etter 2022.

Når millionbyen vokser fram krever det også store investeringer i miljøvennlig infrastruktur og nye gode bomiljøer. OL kan hjelpe oss med å få det til. Under OL skal tilskuere, utøvere, journalister og frivillige kunne forflytte seg effektivt mellom arenaene og gjennom byen. Det krever investeringer i kollektivtransport, fjerning av flaskehalser i veinettet samt bygging av gang- og sykkelveier. Helt konkret må for eksempel t-banen rustes opp og det skal etableres nye planfrie kryss på Vinderen og Slemdal.

I Oslos OL-søknad legges det opp til at deltaker- og medielandsbyen skal etableres på Kjellsrud eller Økern. Det gir helt nye muligheter for byutvikling i Groruddalen med nye, flotte boligområder som står klare når lekene er over. I planene er det foreslått nye grøntområder, broer og underganger som vil gjøre det lettere å bevege seg på tvers av Groruddalen. Det vil for eksempel gjøre det mulig å gå på tur fra Østmarka til Lillomarka. Ingen vil være bedre på etterbruk enn Oslos innbyggere.

Sier vi nei til å søke om OL, går vi glipp av alt dette. Det er en illusjon å tro at staten og idretten vil investere så mye i hovedstaden hvis OL ikke blir noe av. Uten OL må Oslo bære kostnadene ved en sterkt voksende befolkning alene. Da vil vi ikke greie å gjennomføre så store investeringer.

Det er overveiende sannsynlig at Norge en gang i løpet av de neste 10-20 årene kommer til å søke om Vinter-OL. Sier Oslos innbyggere nei til å sende en OL-søknad på mandag, vil investeringene derfor lett ende opp andre steder i landet der behovene er mindre. I Lillehammer har et bredt politisk flertall nå varslet at de raskt vil søke om OL alene hvis Oslos innbyggere sier nei. Vi kan dermed oppleve at det uansett skal brukes store statlige midler på et OL og at det skjer i en kommune med 30.000 innbyggere i stedet for i Oslo, som har 25 ganger så mange.

Mange er bekymret for kostnadene. Det er forståelig, men vi har allerede en god del av anleggene som skal til. Det er også verdt å minne om at staten ved et eventuelt OL skal betale alle gjennomføringskostnadene. Oslo kommune skal bare betale for en liten del av investeringene i idrettsanlegg og infrastruktur. OL vil derfor ikke gå utover andre viktige oppgaver, men snarere styrke kommunens evne til å levere tjenester til en stadig større befolkning.

OL i 2022 vil inspirere barn og unge, og Oslos innbyggere vil i mange tiår få glede av viktige investeringer som vi ellers ikke får til. Derfor oppfordrer jeg alle i Oslo til å stemme Ja til en OL-søknad som så kan behandles av Regjeringen og Stortinget. Det kan gi byen vår det løftet en millionby trenger. Det er gode grunner for at Norge bør søke om vinter-OL i 2022, for Oslo er de overveldende.

Eirik Lae Solberg

gruppeleder for Oslo Høyre

Mer debatt, blant annet om OL i Oslo, finner du her.

 

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse