Delte meninger i menighetene

Menighetsrådene er positive til intensjonen, men uenige i forslagene i «Osloprosjektet».

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.03.2008 kl 14:19

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
NORDRE AKER: Nordre Aker Budstikke (NAB) har vært i kontakt med flere av menighetene i Bydel Nordre Aker. Meningene om forslagene til nye organisatoriske grenser mange, og det understrekes at prosjektet er viktig, men vanskelig.

Menighetsrådet i Grefsen er positive til intensjonene i prosjektet, men går ikke inn for noen av modellene til nye sokne- og prostigrenser.

– Vi tror ikke at intensjonene om mer frivillighet, økt fleksibilitet og bedre ressursutnyttelse oppnås gjennom disse forslagene. Vi mener at tilhørighet til lokal menighet er viktigere enn det som kommer til uttrykk i forslaget, heter det fra menighetsrådet, som mener kirkebyggenes plassering må være et viktig premiss for nye grenser.

Menighetsrådet i Vestre Aker menighet er også glade for at har det åpnes for debatt rundt kirkegrensene. I høringsnotatet sier menighetsrådet seg enig i at dagens sokn ikke er store nok til å gi befolkningen innen soknet et kirkelig fullskalatilbud, men de er skeptiske til om dette har med størrelsen på dagens sokn å gjøre.

– Når særlige grunner taler for det, bør enkelte soknegrenser kunne endres også om det ikke er nødvendig for å unngå sokn under en minimumsstørrelse, f.eks. for å unngå at en soknegrense bryter en bydelsgrense. I tillegg bør det mellom nabosokn, og mellom sokn innen et prosti, tilrettelegges både for sporadiske og for faste samarbeidsordninger, heter det i høringsnotatet fra Veste Aker menighet, som heller ikke ser særlig tungtveiende grunner til å endre den gjeldende prostistrukturen.

Nordberg og Maridalen menigheter har foreløpig ikke tatt stilling til forslagene, men saken skal opp i menighetsmøtet den 8. april. Det har ikke lykkes NAB å få en uttalelse fra Bakkehaugen menighet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse