Denne brua skal rives

Denne brua blir en del av skoleveien fra Korsvoll til Engebråten ungdomsskole. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Og erstattes av en bredere bru som kan brøytes. 11 millioner er sikret til oppgradering av skole- og turvei, fra Korsvoll til Engebråten ungdomsskole - se kart i saken.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
02.07.2017 kl 10:21

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER: Fra høsten blir skolegrensene på Korsvoll endret. Det betyr at de fleste elevene fra Korsvoll skole nå skal over til Engebråten når de begynner på ungdomsskolen, ikke Nordberg skole, som tidligere.

Problemet er at det i dag ikke finnes en trygg skolevei fra Korsvoll og til andre siden av Akerselva. Statisitikken viser at det mellom 1996 og 2016 var 88 trafikkulykker i området, som blant annet omfatter Carl Kjelsens vei, Maridalsveien og Frysajveien.

Trafikkagenten

De kommende 8. klassingene har i vår gått skoleveien med appen Trafikkagenten, og registrert farlige områder på veien. Korsvoll skoles FAU har engasjert seg, og fikk støtte i bydelsutvalget. Bymiljøetaten lagde deretter en liste over sikringstiltak de mener bør på plass.

Største bevilgning til hurtigtiltak

21. juni kunne de juble på Korsvoll. I revdert budsjett for 2017 vedtok bystyret å bevilge 11 millioner til Bymiljøetaten for å iverksette tiltak på skoleveien mellom Korsvoll og Engebråten.

– Vi jobber nå på spreng for å få på plass flest mulig av de planlagte utbedringene, før skolestart 21. august. Noe av arbeidet er allerede igang, blant annet innsnevringer og utbedring av kantstein og arealer for gående i Tåsenveien og i Korsvollbakken. I tillegg til i Gjerdrumsvei, forteller prosjektleder Vibeke Rørholt i Bymiljøetaten.

LES OGSÅ: Lærer tysk i sommerferien, får gratistur til Berlin¨

Se bildet større

Kart over endringene som er planlagt fra Korsvoll til Engebråten. FOTO: BYMILJØETATEN

Brua

Stien fra Frysjaveien, både fra gangfeltet og fra blokkene ned til broen, vil bli utbedret og belyst, slik at de kan vinterdriftes (se kart del 4 og 5).

- Vi håper at dette er på plass til 21. august. Vi søker å få tildelt penger til ny bru på neste års budsjett, 2018. En bredere bro som kan brøytes vinterstid. Eksisterende bro vil få lys på hver side som et foreløpig tiltak.

- Som nevnt jobber vi det vi kan for å få på plass mest mulig før skolestart, men det er jo også avhengig av at entreprenører ikke tar helt ferie i sommer, legger Rørholt til.

Men det er mye å ta hensyn til, når man skal utbedre og bygge nytt i friområdene.

For eksempel kan nevnes at det er nøye tenkt ut hvordan lysene ved brua kan settes opp. På grunn av dyreliv i elva, så kan for eksempel ikke lysene monteres slik at de lyser ned i vannet.

Se bildet større

Veien fra Akerselva og opp mot Frysjaveien og Svensenga er smal. Den skal nå utvides slik at den kan brøytes og holdes åpen om vinteren. Det blir også lys her. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Trapper

- Det er vel første gang Bymiljøetaten har fått såpass mye penger til å utbedre en skolevei, på så kort tid. Men politikerene har skjønt viktigheten av at denne biten utbedres, når det ble slik at flere Korsvollelever må begynne på Engebråten ungdomsskole, i stedet for stappfulle Nordberg ungdomsskole.

Det er også et annet stort prosjekt på gang, og det også bystyrevedtatt.

– Vi har også søkt om å opparbeide på nytt den gamle trappen fra Skibakken og ned mot elva, som i sin tid ble revet, da den ble ansett for utrygg. Men det er et omfattende prosjekt, da det er mye som skal hensyntas, før kommunen eventuelt kan bygge trapp som denne trappen er planlagt. Så det blir mer på sikt, sier Rørholt videre

I tillegg ønsker Bymiljøetaten å utbedre traséen gjennom Svensenga eventuelt med en trapp fra busstoppet i Frysjaveien og opp Akebakken i Svensenga (se kart del 6).

LES OGSÅ: Nordre Aker budstikke har dobbelt så mange lesere

Ikke helt fornøyde

Leder av Korsvoll FAU (Foreldrenes Arbeidsutvalg), Gro Nygaard, er veldig glad for at det kommer tiltak for å bedre skoleveien. Dette er viktige tiltak for en stor gruppe barn som får ny skolevei.

– Men i tillegg er vi opptatt av fokus på god nok sikkerhet også i Frysjaveien og Maridalsvei-kryssene. I Frysjaveien kjører bilene ofte svært fort og det er ikke tilrettelagt godt nok verken for gående eller syklende, ifølge Nygaard og FAU.

– Sikring av disse veiene er helt nødvendig for at skoleveien mellom Korsvoll og Engebråten blir forsvarlig for barna som begynner på skolen til høsten. Derfor håper vi at Bymiljøetaten vil se på hele skoleveien, og ikke bare området i umiddelbar nærhet til Akerselva og friområdene, legger Nygaard til.

b]LES OGSÅ:

MELD DEG PÅ NYHETSBREV!
Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse