Denne lille karen får egen reguleringsplan

SALAMANDER: Forslag om omregulering i Berg-området skal blant annet sikre forholdene for salamandere med ny salamanderdam. FOTO: CHRISTIAN FISCHER WIKIMEDIA COMMONS

Hva er det med disse salamanderne? Eller dragene i naturen, som noen også kaller de.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
06.05.2015 kl 16:59

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

OMRÅDET: Stiplet linje viser planforslagets omtrentelige planavgrensning - ifølge Bymiljøetaten og saksdokumentene. FOTO: BYMILJØETATEN

BERG: Planforslag om omregulering av Bergskogen med tilhørende område er ute på høring. Blant annet med forslag om å opparbeide en ny salamanderdam ved Bergskogen.

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

«Drager» i nærnaturen

Biolog og i Naturvernforbundet, Arnodd Håpnes (Kjelsås), forklarer om salamanderne.

– Storsalamander og småsalamander, dragene i norsk natur, står på rødlisten over trua arter i Norge. Dette er spennende dyr med særegent utseende og de stiller store krav til sitt livsmiljø, sier Håpnes.

Les også: Klagde på høy musikk i grefsenblokka, musikkelskeren hentet våpen

– Avhengig av yngledammer

Han fortsetter.

– De er avhengige av yngledammer om sommeren for å formere seg. Om vinteren ligger de i dvale på land under trestammer, røtter og steiner. De må både ha gode dammer samtidig som at vinterdvaleområdet må være bra, legger han til.

Les også: Ingen vasket vinduene i nabolaget

Han forteller ellers at salamanderne har hatt en markert tilbakegang fordi mange leveområder, små, fisketomme dammer, har blitt ødelagt. Yngledammene er fylt igjen, asfaltert, bygd ut eller omgjort til dyrket mark. En rekke steder har mennesker satt ut fisk som spiser opp salamanderyngelen.

Les også: Slik kan nye Grefsenkollen bli

Påvirker økosystemet

– I Naturen påvirker artene hverandre og balansen mellom arter og økosystemenes forskjellige nisjer er finstemt. Unaturlige forandringer kan få konsekvenser for artene om hvordan økosystemet fungerer. Og det er det lovfestet at alle arter skal bevares.

Les også: Tidligere politileder Hanne Kristin Rohde; Jeg skulle få kjørt meg langt forbi min daglige tålegrense.

Håpnes forteller videre at for å redde artene, foregår prosjekter også med å restaurere gamle dammer.

Erstatte gamle dammer

– Når salamanderdammer blir berørt av utbygging stilles det krav til graving av ny dam og flytting av dyrene. Når dette gjøres i samarbeid med salamandereksperter har det gitt gode resultater. For skoler kan slike prosjekter være flott biologiundervisning i nærmiljøet, oppfordrer Håpnes.

Han legger også til at Norge er internasjonalt forpliktet til å stanse tapet av arter i naturen.

Planforslaget

Hovedhensikten med planforslaget er å bevare det biologiske mangfoldet i Bergskogen. Videre har området kulturminner nord for Berg gård i form av gravhauger, oldtidsfarvei og dyrkningslag som samtidig sikres med hensynssone for båndlegging etter lov om kulturminner.

Derfor foreslår Bymiljøetaten å omregulere Bergskogen fra offentlig park, sentralinstitusjon for cerebral parese og sportsplass til hovedsakelig grønnstruktur - naturområde med et mindre område for grønnstruktur - friområde lengst sydvest i planområdet der det ikke er registrert biologisk mangfold, går det frem av sakspapirene.

Dammen er den fysiske endringen

Kommunikasjonsrådgiver i Plan- og bygningsetaten utdyper.

– Planforslaget innebærer sikring av dagens situasjon, det betyr opprettholdelse av Bergskogen som naturområde og rekreasjonsområde med etablert sti nord/syd. I tillegg sikres område nord for Berg gård der det er kulturminner med hensynssone.

– Lengst sydvest, der det ikke er registrert biologisk mangfold, reguleres et mindre friområde med mulighet for å opparbeide en salamanderdam. Så den eneste fysiske endringen i planen er altså salamanderdammen, sier Larsen.

Her kan du leses hele saken på Plan- og bygningsetatens saksinnsyn

Les også:

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse