Skolekrisen i Nordre Aker: Deriftstyret og FAU sterkt imot UDE-vedtak

Klasseproblemene ved Engebråten skole er ikke løst.

Driftsstyret på Engebråten skole ber byrådet om penger for å få en slutt på 14 år med provisoriske løsninger.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
23.05.2008 kl 14:04

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
KJELSÅS: Utdanningsetatens (UDE) representanter var til stede på driftsstyremøtet på Engebråten i forrige uke, men ga ikke svarene driftsstyret og FAU ønsket seg. Riktignok ble det klart at de 27 elevene det tidligere ikke var plass til på Engebråten til høsten, likevel får begynne på skolen.

Men plassproblemene på Engebråten er ikke løst. Syv klasser blir plassert i midlertidige brakker, mens fem 10. klasser vil måtte rullere på å "pendle" mellom Engebråten og Grefsen videregående, der Engebråten har fått låne klasserom til høsten.

– Det er en uheldig situasjon å sende elever til Grefsen. Driftsstyret støtter rektors ønske om at det må finnes en løsning på Engebråten, sier driftsstyreleder Erik Normann.

Erik Høydahl i FAU bekrefter at også de er sterkt imot UDEs vedtak om å opprettholde brakkene, og å sende elever til Grefsen vgs.

– Det blir feil å blande ungdomsskoleelever med 18-, 19-åringer, sier han viser til blant annet rusefeiringen.

– Driftsstyret har skrevet et brev til UDE der vi ber om at Engebråten blir prioritert i budsjettinnspillet til byrådsavdelingen, sier Normann.

Ifølge ham vil det etter UDEs planer ikke være en permanent løsning på plass før i 2015.

– Med brakker i syv år til, vil det til sammen ha vært provisoriske løsninger på Engebråten i 14 år, sier Normann, men legger til:

– Det var enighet mellom oss og UDE om at brakkene på Engebråten må rustes opp før høsten, blant annet med fungerende brannvarslingsanlegg.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse