– Det er ikke rom for å gjøre masse artige ting i 2018

Bydelsdirektør Øyvind Henriksen bremser lokalpolitikerne allerede før han har lagt frem budsjettforslaget for 2018. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Bydel Nordre Aker må spare inn 42 millioner kroner i 2018. Bydelsdirektør Øyvind Henriksen advarer lokalpolitikerne mot å gjøre krumspring i budsjettprosessen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
03.11.2017 kl 17:41

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Fakta: Bydelsøkonomi

Disse områdene har bydelen ansvar for:

Med prosentvis andel av budsjettet (budsjett 2017)

  • FO1 - Administrasjon og fellestjenester - 3%
  • FO2A - Barnehager – 41%
  • FO2B - Oppvekst – 5%
  • FO3 - Helse og omsorg – 45%
  • FO4 - Sosiale tjenester og ytelser - 6%

NYDALEN: Torsdag 2. november fikk lokalavisen lov til å være med inn da bydelsdirektøren og hans stab la fram hovedtrekkene i den pågående salderingsprosessen i forbindelse med 2018-budsjettet. Dette er første gang lokalpolitikerne blir briefet om neste års budsjettsituasjon.

Venstre i Nordre Aker skal ha honnør for å ha stått på kravet om åpenhet også tidlig i budsjettprosessen. Alle de øvrige partiene levde godt med en lukket budsjettkonferanse. Rådhusets jurister slo imidlertid i høst fast at det har de ikke anledning til å gjøre, etter Kommuneloven.

Bydelsutvalgets, minus Venstre, argument for å lukke konferansen var at da kunne de ansatte "snakke mer fritt". Budsjettkonferansen fremsto i torsdagens form imidlertid ikke som et møte som under noen omstendighet hadde behov for å være lukket for allmennheten.

For interessegrupper kan det være nyttig å høre hvor bydelsadministrasjonen kan tenkes å spare i sitt budsjettforslag, slik at man kan fremføre sine behov både i retning administrasjonen og lokalpolitikerne før det endelige budsjettforslaget legges frem 22. november.

Det spørs om bydelsdirektøren vil omtale det på samme måte som han gjorde med 2017-budsjettet: – Det morsomste budsjettet jeg har lagt frem

Budsjettforslaget skal komitebehandles, før bydelsutvalget vedtar 2018-budsjettet i sitt møte 14. desember.

Omfordelinger

I byrådets budsjettforslag får bydelssektoren 21,8 milliarder kroner i 2018. Det er en realvekst på 3,2 prosent fra 2017. Det gjøres imidlertid en rekke endringer i tildelingskriteriene, noe som slår svært ulikt ut for bydelene.

Faktorer som påvirker hvor mye hver bydel får, er blant annet endret befolkningssammensetning, levekårindekser, og sosioøkonoimske faktorer. For eksempel utløser mange eldre mer penger, fordi denne gruppen er storforbrukere av kommunale tjenester. Men i de kommende årene blir gruppen av dem over 80 år mindre, dermed kommer det også mindre penger til eldreomsorg.

Samtidig øker prisene på flere tjenester bydelen kjøper inn. Avdelingsdirektør for økonomi i bydelen, Eivind Marthinsen ga noen eksempler:

Byrådet skal øke bemanningen med 120 årsverk i de kommunale sykehjemmene. Det fører til at prisen bydelene må betale per sykehjemsplass går opp. Totalt blir det 90 millioner mer å betale for bydelene. Prisøkningen kompenseres med 70 millioner, men det gir likevel en differanse på 20 millioner kroner. Disse må bydelene finne andre steder i budsjettene sine.

En annen utfordring for Bydel Nordre Aker er at den har flere barnehageplasser enn det er behov for. Dermed mister bydelen oppholdsbetaling når ledige plasser blir stående tomme. Driftskostnadene til hver barnehage går likevel ikke ned.

I hjemmetjenesten skal det i denne perioden ansettes 500 nye årsverk, har byrådet bestemt. I Nordre Aker er antallet som trenger hjemmetjenester redusert. Dermed ønsker bydelen selv å holde antallet ansatte som i dag, og mener de dermed får bedre kapasitet per bruker, uten å måtte ansette flere. Dette har de ikke fått gehør for av byrådet, ifølge bydelsadministrasjonen.

Se bildet større

Eivind Marthinsen, avdelingsdirektør økonomi, redegjør for bydelsutvalget under budsjettkonferansen 2. november. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

42 millioner

Heldigst med kriterietildelingene er de i Gamle Oslo og Søndre Nordstrand, som får en realøkning på henholdsvis 1,85 prosent (pluss 32,5 millioner kroner) og 1,78 prosent (pluss 25,1 millioner). Bydel Nordstrand får en realreduksjon på 1,65 prosent (minus 26,6 millioner), og Bydel Alna på 1,45 prosent (minus 28,3 millioner).

Bydel Nordre Aker havner et sted midt i mellom, og får en realreduksjon på 0,69 prosent, eller nesten 11 millioner kroner mindre enn i 2017.

Selv om regnskapet for 2017 tilsynelatende ser lyst ut, og Nordre Aker styrer mot et mindreforbruk på omlag 14 millioner kroner i år, må aktivitetsnivået reduseres langt mer enn realreduksjonen tilsier.

Forbruket i år er nemlig 10 millioner mer enn tildelt ramme i 2017. Dermed spiser bydelen i realiteten 10 millioner av mindreforbruket (oppsparte midler) fra 2016. Føringene på å holde seg innenfor tildelt ramme er sterke, hvis ikke risikerer bydelen å bli satt under administrasjon fra rådhuset.

Mer-/mindreforbruk i Nordre Aker:

2011: -4.567.000
2012: +13.244.000
2013: +20.333.000
2014: +30.189.000
2015: +29.614.000
2016: +23.248.000
2017 (prognose): +14.300.000

Tilsammen har Helse- og mestringsavdeligen og Oppvekst- og familieavdelingen brukt 21,5 millioner mer enn tildelt ramme (Her er kjøp av sykehjemsplasser og botilbud de største postene). Nye botilbud som er opprettet i år har i tillegg ført til en aktivitetsøkning på rundt 10 millioner kroner.

Dermed går Nordre Aker ut av 2017 med driftskostnader som er 42,5 millioner mer enn hva den får tildelt for 2018.

– Det er altså 42 millioner vi må finne svar på neste år. Da er det ikke rom for å gjøre masse artige ting som dere kan tenkes å ha lyst til. Vi må legge frem et budsjett med delvis høy risiko på enkelte områder, sa byelsdirektør Øyvind Henriksen til bydelspolitikerne.

Hvor han velger å ta penger fra, vil vise seg når budsjettet legges frem senere denne måneden. Han ga likevel uttrykk for å ville ta hensyn til lokalpolitikernes uttalte hjertesaker.

– Jeg vet at dere er opptatt av frivillighetsmidler og seniorsentre – det husker vi når vi driver med salderinger, sa han.

Mye bra – og det fortsetter

Se bildet større

Bydel Nordre Aker er helt i front i Oslo når det gjelder flere tjenesteområder, bant annet innen eldreomsorg og frivillighet. Det gode arbeidet skal videreføres, selv om livreima strammes ytterligere, lover bydeldirektøren. Her fra en presentasjon tidligere i år. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Men selv om bydelen må kutte 42 millioner neste år, går ikke bunnen helt ut av det de holder på med, forsikret bydelsdirektøren. Bydelen får tildelt nesten 1,6 milliarder kroner.

– Vi gjør veldig mye bra i Nordre Aker, som er helt i front i byen. Innen oppvekst, tverrfaglig arbeid. Med Nye familier og Barnehjernevernet har vi vært først ute og satt agenda. Også innen hjemmetjenester, og med pilotprosjektet om alders- og demensvennlig by. Byrådets kommende handlingsplan for en aldersvennlig by, er primært bygget på det vi har levert i Nordre Aker. Vi har mye å være stolt av og være fornøyd med. Og det skal vi fortsette med, presisterte Henriksen.

LES MER: Heidi og Nordre Aker blir eldre-mentor for hele Oslo

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse