ANNONSE
Annonse

Debatten om Markaloven

– Det er Olsen som misforstår

SVs Heidi Rømming sier eksisterende jordbruk og etablerte bosettinger i Maridalen vil bestå med den nye Markaloven.

SVs bystyrerepresentant Heidi Rømming mener Tor Øystein Olsen misforstår når han sier at forslaget til ny markalov kan sette punktum for Maridalen som livskraftig kulturbygd.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 09.03.2009 kl 15:10

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

MARIDALEN: – Dersom leder av Maridalens venner er rett sitert i siste utgave av Nordre Aker Budstikke (26. februar, red.anm.), er det åpenbart at han leser regjeringens forslag til ny markalov slik en viss mann leser Bibelen, skriver SVs bystyrerepresentant Heidi Rømming fra Korsvoll i et leserinnlegg til Nordre Aker Budstikke.

Les hele innlegget her

– Vil oppheve vernet

Det var 26. februar lederen av Maridalens Venner, Tor Øystein Olsen, gikk ut i Nordre Aker Budstikke og sa at den nye Markaloven vil oppheve vernet av Maridalen.

LES OGSÅ: – Erik Solheim misforstår

Maridalens Venner ber derfor om at dalen holdes utenfor bestemmelsene i den nye Markaloven i et brev sendt til Stortingets miljøkomité, byrådsleder Erling Lae (H) og leder av bystyrets byutviklingskomité, Ola Elvestuen (V).

– Dersom det viser seg at noen sider ved lovforslaget kan resultere i utilsiktede, negative konsekvenser, er det viktig at dette kommer fram i debatten. Men man bør i det minste ha lest lovforslaget før man uttaler seg så bombastisk som det Tor Øystein Olsen her gjør, mener Heidi Rømming.

– Skal bestå

Hun vektlegger at Maridalen, sammen med Sørkedalen, er nevnt mange ganger i Odelstingsproposisjon nr. 23, «Om lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)».

Der heter det blant annet at Markaloven er tilpasset de spesielle utfordringer som gjør seg gjeldende for denne type etablert bebyggelse, blant annet ved å gi kommunene adgang til å dispensere fra det generelle bygge – og anleggsforbudet. I tillegg fremhever Rømming at det eksplisitt er uttrykt at eksisterende jordbruk og etablerte bosettinger, som for eksempel i Maridalen, skal bestå.

Hun mener også at påstanden om markaloven er til for å verne urskog er feil.

– For alle oss som mener at Marka må bevares for nåværende og fremtidige generasjoner, er Markaloven en gavepakke, mener Rømming.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse