– Det har sett helt forferdelig ut her

Her i Folke Bernadottes vei på Kringsjå har det fått lov å hope seg opp med søppel mellom hver gang renovasjonsbilene kommer innom. FOTO: BRIT ISER/TIPSER

Folk flere steder på Kringsjå, Korsvoll og Kjelsås fortviler over at overfylte søppelkasser nå har blitt et «vanlig syn». Renovasjonsetaten sier det snart vil bli bedre enn før.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.11.2016 kl 14:20

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Fakta Renovasjon i Oslo

Status for avfallsinnsamlingen i uke 45

  • Forrige uke ble det samlet vi inn 2590 tonn plastemballasje, mat- og restavfall. Nivået for en normaluke er 2500 tonn.
  • De to foregående ukene, uke 43 og 44, har det også i papirinnsamlingen blitt samlet inn tilsvarende normalnivået for en uke, som er på 500 tonn. Samtidig er det et stort etterslep i papirinnsamlingen. Hovedutfordringen i tiden fremover blir å samle inn etterslepet uten at det går på bekostning av normal rutekjøring.
  • Papirinnsamlingen gjennomføres med mindre hyppig frekvens enn restavfallsinnsamlingen. Husholdninger har ulik tømmefrekvens for papiret; enten hver uke, annen hver uke eller hver fjerde uke. Innkjøringsperioden for papir vil ta noe lengre tid enn for plastemballasje, mat- og restavfall. Renovasjonsetaten ber om forståelse for dette.
  • Hentestedene (abonnentene) har ansvaret for at renovatørene kommer fram til beholderne. Det må derfor måkes og strøs tilstrekkelig.
  • Meld fra om manglende tømming på telefon 02 180 eller postmottak@ren.oslo.kommune.no. Det er kun nødvendig å klage én gang per dag. Har du sendt klage via f. eks e-post, er det ikke nødvendig å melde fra på telefon også.

Kilde: Renovasjonsetaten

NORDRE AKER: – Jeg har klaget med bilder og tekst, men det tok ennå en uke ekstra før de kom, forteller Nordre Aker Budstikke-leser Brit Iser på Kringsjå.

Torsdag kveld ble omsider papirbeholderne tømt, opplyser hun.

Se bildet større

I dette søppelskuret på Kringsjå er det mer enn fullt. FOTO: BRIT ISER/TIPSER

– Jeg har ikke oversikt over hvor lenge det er siden det ble tømt, men kassene flyter over nå, skriver en annen leser, fra Myrerskogveien på Kjelsås, til Nordre Aker Budstikke fredag formiddag.

En leser på Korsvoll forteller fredag at det i dag er tre uker siden sist det var noen og tømte søppel hos dem.

Overtok ansvaret 3. oktober

Det var 3. oktober at selskapet Veireno AS overtok ansvaret for tømming av alt husholdningsavfall i Oslo kommune. Renovasjonsetaten varslet en innkjøringsperiode på fire til seks uker, hvor Oslos innbyggere måtte belage seg på at søppelhentingen kunne oppleves som uregelmessig.

Nå, snart seks uker senere, er det fortsatt mange som opplever at søppel hoper seg opp fordi det ikke hentes.

Lesere forteller til Nordre Aker Budstikke om likenede situasjoner flere steder på Korsvoll, Kringsjå og Kjelsås.

Se bildet større

Denne søppelbilen endte i grøfta etter å ha kjørt i skiløypene ved Skjennungen. FOTO: PRIVAT

Torsdag kunne vi fortelle om at en av Veirenos søppelbiler, som skulle hente avfall i Marka, hadde kjørt av veien. Den hadde lagt ut på en "sommerrute" hvor det nå er oppkjørte skiløyper. Ifølge Bymiljøetaten kan hendelsen føre til ødelagte skiløyper, med grus i snøen, gjennom hele vinteren. Les saken her.

Problemer i hele byen

Og det er ikke bare i Nordre Aker at avfallshåndteringen ikke fungerer optimalt. Nordstrands Blad skrev torsdag om liknende tilfeller på Skullerud, Langerud, Bøler og Munkerud.

Nordstrands Blad har stilt flere spørsmål til Renovasjonsetaten om hvordan de håndterer det store etterslepet. Her er svarene de fikk.

Størst etterslep på papir

– Hvordan er situasjonen for søppelhenting, har dere tatt igjen etterslepet de fleste steder i byen?

– Veireno AS samler nå inn tilsvarende mengde avfall per uke som tidligere transportører. Det er imidlertid et begrenset etterslep som fortsatt ikke er hentet. Vi jobber intenst hver dag for å få hentet inn dette, slik at innsamlingen skal fungere helt tilfredsstillende igjen, sier Tone Dalen til Nordstrands Blad. Hun er kommunikasjonsdirektør i Renovasjonsetaten.

Se bildet større

Selskapet Veireno AS og deres renovasjonsbiler overtok ansvaret for søppeltømming i Oslo 3. oktober. FOTO: RENOVASJONSETATEN/CREATIVE COMMONS

Dalen forteller at det største etterslepet nå er papirinnsamlingen.

– Det beklager vi. Hovedårsaken er at papirrutene har en annen tømmefrekvens enn restavfallsrutene, og det tar derfor lengre tid å kjøre inn. Mens restavfall har innsamling minimum hver uke, skal papiravfall mange steder samles inn hver fjerde uke. Det tar derfor lengre tid å lære seg disse rutene, og vi forventer flere avvik enn normalt på papirinnsamlingen noen uker til, sier Dalen.

Veireno skal ha lagt inn ekstra ressurser for å følge opp klager og komme ajour på de innsamlingsrutene med mest avvik.

Restavfall bør normalisere seg nå

– Hvordan håndterer dere nå situasjonen, hva blir gjort og når kan folk forvente at situasjonen kommer tilbake til normalen?

– Både Veireno AS og Renovasjonsetaten jobber intenst hver dag for at innsamlingen skal normalisere seg så raskt som mulig. Vi ser en svært positiv utvikling i restavfallsinnsamlingen, mens det for papirinnsamlingen vil ta noen uker til før normalsituasjonen er på plass, sier Dalen.

Veireno har etablert egne beredskapsbiler som følger opp klager, og de har gjennomført helgeinnsamling helt siden oppstarten 3.oktober.

Renovasjonsetaten beregnet en innkjøringsfase på fire til seks uker for restavfall.

– Vi er nå inne i den sjette uka og forventer at situasjonen for restavfall er tilnærmet normalt, sier hun.

Se bildet større

Det er størst etterslep på tømming av papir, sier Renovasjonsetaten. Enda noen ukers innkjøring må påregnes. På Kringsjå har ikke papiret blitt hentet på en måned, ifølge Brit Iser. FOTO: BRIT ISER/TIPSER

Mens for papir forventer de altså avvik i noen uker til fremover.

– Det har blitt registrert at et annet firma har hjulpet til, stemmer det?

– Det stemmer ikke at et annet firma har hjulpet Veireno med innsamlingen. Det er imidlertid konstatert at et enkelte borettslag/sameier har leid inn privat firma for bortkjøring av papir på egen regning, sier kommunkasjonssjefen.

LES OGSÅ: Dumpet søppel rett i Marka, men glemte én ting…

Et logistikkproblem

Ifølge Dalen overvåker Renovasjonsetaten innsamlingen daglig, og de foretar kontroller ved å kjøre til aktuelle adressene, eller å ringe abonnentene for å bekrefte at avfallet er hentet.

– Har Veireno tatt på seg en for stor oppgave og kanskje undervurdert kostnaden på denne jobben, tatt i betraktning av at de leverte et tilbud som koster kommunen så mye mindre enn andre leverandører kunne tilby?

– Veireno AS ble tildelt oppdraget i anbudskonkurranse med andre leverandører og var best både på pris, oppdragsforståelse og miljø. Vi legger til grunn at Veireno AS skal levere tjenester i henhold til gjeldende kontrakt, uavhengig av selskapets pristilbud, sier Dalen og legger til at det er Veireno sitt ansvar å tilføre oppdraget mer personell og materiell, inntil innsamlingen fungerer tilfredsstillende.

Tone Dalen sier at de utfordringene som Veireno AS nå opplever er relatert til logistikk og nye ruter:

– Innsamlingsrutene ble lagt om fra 3. oktober og selv erfarne renovatører har hatt problemer med å finne alle hentestedene. Ressurstilførselen i form av antall renovatører er ikke mindre hos Veireno AS enn hos avtroppende leverandører.

LES OGSÅ: Rusken har holdt Oslo ren i 40 år

Tror at tjenesten blir bedre enn før

– Er det aktuelt å gjøre noe med avtalen hvis innsamlingen ikke blir bedre?

– Det er alltid utfordringer i overgangen mellom gammel og ny leverandør. Høyere klagetall i innkjøringsperioden er forventet. Like høye klagetall er ikke akseptabelt under «normal» drift. Renovasjonsetaten vurderer og iverksetter tiltak i forhold til kontrakt fortløpende, sier Tone Dalen.

Hun understreker imidlertid at pilene nå peker i riktig retning.

– Når de nye rutene har «satt seg», vil vi få en bedre tjeneste enn i forrige kontraktsperiode, sier Dalen og begrunner det blant annet med at den ruteomleggingen vil gi optimaliserte ruter, noe som gir mindre kjøring og redusert utslipp. De fleste bilene er byttet ut med biler som har de strengeste utslippskravene. Det er gjort støyreduserende tiltak. Renovatørene har fått elektronisk rutebok og kart i bilen. Dessuten kan avvik nå legges inn elektronisk.

– Altså: Når innsamlingen normaliserer seg, vil byens innbyggere få en bedre tjeneste, sier Dalen som har tro på at innsamlingen vil normalisere seg i løpet av noen uker.

Du kan lese mer fra Nordstrands Blad her.

Ikke bare galt

Men selv om mange opplever at renovatørene kommer sjeldnere enn før, kan andre rapportere om bedring. Dette skriver en Nordre Aker Budstikke-leser på Facebook:

– Alt er ikke bare negativt, hos meg på Nordberg tømmes det oftere enn tidligere, og jeg slipper å høre på bip-bip-bip som tidligere annen hver torsdag kl 06.15. Nå kommer de på ettermiddagen.

LES OGSÅ:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse