Det jobbes i gatene, og er skepsis til trafikksikkerheten for myke trafikanter

Fra Rønningveien i forrige uke. FOTO: LESERBILDE

Det vil Vann- og avløpsetaten gjøre noe med, nå inviterer de til møte for å diskutere trafikksikkerhet og eventuelle tiltak som kan settes inn for ytterligere å redusere risiko for myke trafikanter.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.03.2018 kl 16:47

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

KJELSÅS: I januar sendte beboer i Fallanveien, Rune Rein, bekymringsmelding til Vann- og avløpsetaten, om farlige trafikksituasjoner langs skoleveien. Ikke bare i Fallanveien, men særlig også ned Rønningveien, mot Kjelsås og Engebråten skoler. Nevnte etat har stort rørprosjekt på gang i området, hvor gamle rør byttes ut med nye. Et arbeid som har var i snart ett år, og skal vare utover våren.

– Store lastebiler rygger flere hundre meter, for å få adkomst til anleggsstedet. Dette skjer uten at det er noen som helst «sikring» bak lastebilene når disse rygger. Det er etablert en passasje i veien på selve anleggsstedet. Her operer en gravmaskin fra tid til annen slik at denne delvis kommer i konflikt med selve passasjen, også når barn passerer, står det blant annet i bekymringsmeldingen.

Videre:

– Jeg forventer at man umiddelbart tar tak i dette overfor entreprenør og andre aktører og sørger for en optimal sikkerhet for alle som ferdes langs disse veiene.

Etaten er også byggherre

Rein forteller til lokalavisa at i svaret fra Vann- og avløpsetaten står det blant annet at dette er «kjente utfordringer» og at dette er inkludert i deres kontrakt med entreprenør.

– Hvis disse utfordringene er godt kjent og de ikke har funnet løsninger som er bedre med hensyn til sikkerhet gjør meg enda mer bekymret. Etaten prøver tydeligvis å skyve ansvar over på utførende entreprenør. Dette blir for dumt, som ansvarlig byggherre så er det Vann- og avløpsetaten som vil være overordnet ansvarlig for en sikker utførelse av arbeidet, uansett hva de har forsøkt å «overføre» på en kontraktor/entreprenør, mener Rein.

– Verre

Som også mener at situasjonen er forverret siste måneden.

– Lastebiler fortsetter å rygge bortover Fallanveien. Smal vei med høye brøytekanter gjør det nå svært vanskelig å se små barn bak en stor lastebil som rygger. Situasjonen på selve anleggsstedet i Rønningbakken har blitt vesentlig verre. Barn må bevege seg langs store gravmaskiner, delvis over steiner og uten sikring med gjerder, oppsummerer Rein fra tirsdag 27. februar.

– Jeg så også tre små barn som gikk der i dag, og jeg kunne ikke se at disse ble fulgt forbi anleggstedet av noen anleggsarbeider, legger han til.

Inviterer til møte

Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med Vann- og avløpsetaten.

– Vi skifter vannledninger for å sikre vannforsyningen i området. Veiene i området er veldig smale og nå på vinteren enda smalere på grunn av snø og is. Derfor blir det ekstra utfordrende for myke trafikanter, forteller kommunikasjonsrådgiver Tone Spieler videre om arbeidet.

I tillegg at etaten mener at de har et godt samarbeid og en god dialog med FAU - Foreldrenes Arbeidsutvalg - ved Kjelsås skole.

– I høst gjennomførte vi sammen med FAU og skolen en refleks-aksjon med tema «trygg skolevei» som ble godt mottatt av elver, lærere og foreldre. Alle våre biler har gode ryggekameraer, og maskinfører og andre ansatte har intern radiokontakt, men det er viktig å få kontakt med en av disse og klarsignal til å gå forbi, oppfordrer Spieler.

Hun fortsetter.

– Entreprenøren har tidligere hatt en ekstra person tilstede i Myrerskogveien når det er mest trafikk til og fra skolen. Dette har blitt videreført i Rønningveien, ifølge etaten.

Men i løpet av kort tid vil også Vann- og avløpsetaten invitere til et dialogmøte med FAU, idretten og andre interessenter i området.

– Det for å diskutere trafikksikkerhet og eventuelle tiltak vi kan sette inn for ytterligere å redusere risiko for myke trafikanter. Dersom naboer er interessert i å delta på disse dialogmøtene kan de gjerne ta kontakt med oss i Vann- og avløpsetaten. Vi har mange ulike prosjekter i dette området som har ulik varighet og størrelse i årene som kommer, inviterer Spieler og Vann- og avløpsetaten.

Og legger til at alle prosjektene utføres for å sikre hovedstadens vannforsyning i fremtiden.

– Vi håper med dette å opprette et dialogmøte for nærområdet slik at vi kan bli enda bedre i vår kommunikasjon ut mot nærområdet. Både med hensyn til informasjon rundt våre prosjekter, men også for å høre hva naboene blir berørt av og hvilke tiltak vi kan eventuelt bidra med, sier hun og legger til:

– For øvrig vil det meste av grøftearbeider være ferdig innen medio april og da gjenstår det ferdigstillelse og asfaltering av veiene som er planlagt ferdig innen mai.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse