Det mobbes i barnehagen også

Det mobbes blant de minste barna også - i barnehagene - men foreløpig finnes ikke tall på hvor utbredt dette er. FOTO: ILLUSTRASJON

«Begrepene erting, egling eller utestenging, er egnet til å tilsløre alvorligheten i det som foregår.»

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.11.2016 kl 16:18

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER: – Vi har ikke konkrete tall på dette lokalt i bydelen. Fagpersoner vi har vært i kontakt med, opplyser at det heller ikke på nasjonalt nivå finnes tall som kan fastslå konkret hvor utbredt dette problemet er, forteller Hege Cecilie Eikseth, seksjonsleder for barnehager i bydel Nordre Aker.

LES OGSÅ: Skal koste flere hundre kroner dagen å parkere i smågatene

Seminar

Forrige uke hadde også bydelen seminar om problemstillingen. Pedagog og foredragsholder Frode Fredriksen gjennomgikk nyere forskning om mindre barn og mobbing, lovverk og det juridiske grunnlaget for håndtering og forebygging samt verktøy for observasjon og intervensjon.

Det var 75 påmeldte fra både private og kommunale barnehager.

– Hensikten med dagen er å øke den enkelte barnehages handlingskompetanse og kunnskap om temaet. Dette både for å forebygge mobbing, men også å gi de barnehageansatte økt kunnskap og flere «verktøy» dersom mobbing allikevel oppstår i barnegruppene, sier Eikseth.

Se bildet større

Fra forrige ukes seminar om mobbing i barnehagen - i Nordre Aker bydel. Fra venstre fra bydel Nordre Aker: Therese Larsen, støttepedagog, Gunn Karlsen konsulent barnehagekontoret og seksjonsleder Hege Cecilie Eikseth. FOTO: BYDEL NORDRE AKER

Hun legger til:

– Barnehagene jobber forebyggende ved å fremme sosial kompetanse og støtte vennskap og lekeferdigheter hos barna.

LES OGSÅ: Maria, Torstein og Martin lurer på om du kjenner noen skikkelig snille folk - som fortjener heder og ære?

Lokale handlingsplaner

Ifølge seksjonslederen skal bydel Nordre Aker ha en felles handlingsplan innen januar 2017.

– Når det gjelder arbeid generelt med å motvirke mobbing i barnehager er dette et område som både bydel Nordre Aker, og Oslo kommune sentralt legger stor vekt på. Oslo kommune har opprettet et eget mobbeombud, og alle bydeler utarbeider lokale handlingsplaner for kommunale barnehager mot mobbing.

Private barnehager er også invitert til å delta i arbeidet, og oppfordret til å følge planen.

Konkrete pålegg

 
Barnehagekontoret kan i tillegg bistå barnehager med faglig veiledning i enkeltsaker. Arbeidet med å motvirke mobbing vil kunne være tema for tilsyn i barnehagene, både ved planlagte tilsyn og ved eventuelt konkrete hendelser.

– I tilfeller der mobbing avdekkes vil barnehagemyndigheten med hjemmel i Lov om barnehager og Forskrift om rammeplan for barnehagen kunne vedta konkrete pålegg overfor den enkelte barnehagen om endringer i det pedagogiske arbeidet.

Selv om det ikke er konkrete tall på hvor utbredt mobbing i barnehagene er, viser bydelen til forskning nedfelt i NTNU 2012, følgende:

«Forskning på barns trivsel og medvirkning i barnehagen i Norge viser at 10% av barna sier at de ofte blir plaget av andre barn når de er i barnehagen.»

LES OGSÅ: Har ikke tømt søpla i dette sameiet på tre og en halv uke

Mobbing i barnehagene?

 
«Diskusjoner omkring om og eventuelt hvordan begrepet mobbing kan overføres til barnehagekonteksten, har vært en del av samfunnsdebatten omkring mobbing som fenomen blant barn og unge.»

Bydel Nordre Aker viser til Utdanningsdirektoratet, som anvender følgende definisjon av mobbing:

«... gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing.»

I tillegg viser også bydelen til Olweus (2000), som er en av Skandinavias fremste forskere på mobbing, definerer begrepet slik:

Olweus

«En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer (…) negative handlinger er når noen med hensikt påfører, eller prøver å påføre, en annen person skade eller ubehag.»

Videre fra Olweus:

«Her legges det til grunn at mobbing antas å være intensjonelt fra utøverens side. Denne antakelsen har blant annet medført at man har satt et særlig fokus på barn i skolepliktig alder, og ikke sett på barn under skolepliktig alder, ut fra en begrunnelse om at så små barn ikke er i stand til å mobbe intensjonelt.»

LES OGSÅ: Stopper ikke for barna som vil over veien ved fotgjengerfeltet

– Tilslører alvorligheten

«I stedet anvender man begreper som erting, egling eller utestengning. Disse begrepene er kanskje treffende dersom man betrakter episodene som enkeltstående. Begrepene er imidlertid egnet til å tilsløre alvorligheten i det som foregår.»

Samtidig kan det vitne om en skylapp-tilnærming, ifølge Olweus.

«Vi ser ikke problemet fordi vi ikke vil vedkjenne oss at det eksisterer. En konsekvens av å ikke anvende mobbebegrepet relatert til barn under skolepliktig alder er at det har blitt gjort relativt lite forskning på dette».

Hvor mye?

Våren 2004 ga Barne- og familiedepartementet, i samarbeid med Barneombudet, ut heftet Mobbing i barnehagen, rettet mot ansatte i barnehagen. I heftet hevdes det at mobbing forekommer i barnehager, men at man ikke vet eksakt hvor utbredt det er. Heftet er utarbeidet ved hjelp av Kari Lamer, som er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo.

LES OGSÅ:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!
 

 

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse