- Det opphøyde gangfeltet brukes som utskytningsrampe

Styret i Sogn Terrasse Boligsameie er fortvilte over situasjonen i Klaus Torgårds vei.

Redusere fra 50 km/t: Sogn Terrasse Boligsameie ønsker blant annet en redusering av farten.

Styret i Sogn Terrasse Boligsameie vil ha 40 km/t, en fartshump og et opphøyet gangfelt. Bydelsutvalget var enstemmig. Hos Bymiljøetaten møter de veggen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.09.2013 kl 09:54

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Klaus Torgårds vei: Veien er nå asfaltert, men arbeidet ble ikke samordet med fartsreduserende tiltak.

Se bildet større

Kjemper videre: Styreformann Erik Rekdal (t.v.) og styremedlemmene Per Sevendal og Oddmund Hammerstad i Sogn Terrasse Boligsameie gir seg ikke. De vil at saken prioriteres. FOTO: Foto: Elisabeth Wang

SOGN: I 2005 flyttet Erik Rekdal og Per Sevendal med sine familier inn i Sogn Terrasse. Seks år etter kom Oddmund Hammerstad.

Leilighetene var lyse og lekre, det var nærhet til sentrum og et steinkast til marka. Den nye pensjonisttilværelsen så meget lys ut, inntil den første traileren dundret forbi.

- Mandag ble det brått lagt ny asfalt på veien her. Det har dempet noe, men trafikksituasjonen, som vi har forsøkt å gjøre noe med i en årrekke, er dessverre uendret, sier Sevendal.

Veistrekningen det er snakk om, er Klaus Torgårds vei, som går rett utenfor Sogn Terrasse Boligsameie og bak tidligere Sogn vgs. Klaus Torgårds vei har per i dag 50 km/t og ett opphøyet gangfelt.

- Vi har selv gjennomført en trafikkundersøkelse og fastlagt at det er veldig stor trafikk og at det kjøres alt for hurtig. Vi har foreslått redusert hastighet, fartshumper/innsnevringer, ny støyreduserendeasfalt og endret skilting for å lede trafikk ned Sognsveien.

Vi fikk fullt gjennomslag og støtte av et samlet bydelsutvalg, men vi møter lite eller ingen velvilje i Bymiljøetaten, som sier de ikke har ressurser til å prioritere enkeltsaker, sier Sevendal og legger til:

- Det ble vedtatt å asfaltere Sognsveien og Klaus Torgårds vei, og som du ser har det nå blitt asfaltert på nytt. Hadde det ikke da vært naturlig å samordne fartsreduserende tiltak med disse asfaltarbeidene?

- I et nytt støykart over Oslo, publisert 20. juni, har Klaus Torgårds vei meget høye støyverdier. Gjennomsnittlig døgnlig veistøy ligger på 70-80 desibel i området.

Normalt for et slikt boligområde er 55 desibel, sier Sevendal.

LES OGSÅ: Er dette byens minst trivelige borettslag?

- Turveien må bevares

De er redde for å oppleves som tre gamle gubber som heller burde flytte ut på landet.

- Vi er selvsagt klar over at det å bo i leilighet rett utenfor sentrum og rett ved Ringveien har positive og negative sider, men vi elsker dette området og kunne ikke tenke oss å bo noe annet sted, sier Hammerstad.

- Rett på oversiden av boligsameiet er det et regulert tur- og grøntområde vi alle benytter oss mye av. Nå planlegges det å etablere en stor barnehage med inntil 8 avdelinger (mer enn 200 barn) på denne tomten.

Det stiller vi oss selvsagt positive til, men vi er opptatt av at turveien på cirka 2-300 meter forbi sameiet bevares ved at kun nødetater og nyttetrafikk kan passere til barnehagen. Da må bommen ved parkeringsplassen til Solvang Hagekolonier opprettholdes, sier Rekdal.

De er bekymret og føler at de ikke blir hørt.

- Det hjelper lite at Sognsveien 80, yrkesskolen, skal fortsette som skole (Fagerborg/Berg, red.anm.) frem til 2025 og at planlagt permanent omregulering av området utsettes.

Kommunens midlertidige utleie av skolens arealer til LPG-stasjon/ våtgass-stasjon, Bislet Bilutleie og parkering for brøytetraktorer fører utvilsomt til økt støy. I tillegg til det har SIO utvidet studenthyblene på Sogn med 233 enheter i fjor, og rehabiliterer hotellet med cirka 200 nye i løpet av året.

Det nye hagesenteret, som benytter tomten til brøytetraktorene om sommeren, er helt enige med Boligsameiet i at trafikkforholdene i veien er uholdbare.

De har medunderskrevet siste henvendelse til Bymiljøetaten, sier Sevendal.

LES OGSÅ: Løp med kreft i fjor - i år er hun frisk igjen

Trafikksikkerhetsplan

Erik Borge Skei (V) er nestleder i bydelsutvalget i Nordre Aker og leder av Miljø-, plan- og samferdselskomitéen. Han har fulgt saken i Klaus Torgårds vei.

- Bydelsutvalget støtter ønsket om redusert hastighet og støy i Klaus Torgårds vei. Etter en henvendelse fra sameiet bad vi derfor i februar Bymiljøetaten iverksette tiltak, også for å øke trafikksikkerheten for fotgjengere, sier Borge Skei.

Han beklager at etaten ikke fikk det til samtidig med nylegging av asfalt, men har forståelse for at det er mange henvendelser som må vurderes og som det må prioriteres mellom.

- Ikke alle saker er like enkle. Derfor starter vi et arbeid med å utarbeide en mer helhetlig trafikksikkerhetsplan for bydelen nå i høst. Her ønskes innspill fra hele Nordre Aker.

Vi har fått signaler fra etaten om at ved å sette opp en rekkefølge er det enklere få gjennomført tiltakene etter tur på lengre sikt. Klaus Torgårds vei er en av de sakene vi vil følge opp. Jeg har derfor håp om at noe kan skje der senere, avslutter Borge Skei.

Styret i boligsameiet håper likevel at Byrådet, som har vedtaksrett angående skilting av redusert fart og fartsdempende tiltak, vil bidra til å få trafikksaken prioritert hos Bymiljøetaten.

LES OGSÅ: Sovnet i solarium, våknet neste dag

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse