- Dette er AP-politikk

Oslo: Arbeiderpartiets (Ap) gruppeleder Rune Gerhardsen mener byrådets budsjett er preget av en rødgrønn regjering. Ap mener også at økte skatteinntek...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Oslo: Arbeiderpartiets (Ap) gruppeleder Rune Gerhardsen mener byrådets budsjett er preget av en rødgrønn regjering. Ap mener også at økte skatteinntekter, større inntekter fra energiselskapene som kommunen eier har hatt innvirkning på budsjettet. Gerhardsen nevner i en pressemelding en rekker punkter hvor byrådet har foretatt et markert linjeskifte, blant annet

bydelene får mer penger til velferdsoppgaver, kildesortering innføres, økt antall lærlingplasser, sterk utbygging av kommunale barnehager, nybygging av sykehjem med sikte på full dekning og satsning på et omsorgstrinn mellom hjemmetjeneste og sykehjem (Omsorg+).

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse