Dette er egentlig noe helt annet enn en riggplass

Parkeringsplassen ved Oset har vært brukt som riggplass til flere prosjekter de siste årene. Nå mener VAV at den må tilbakeføres som parkeringsplass. Plassen har tidligere blant annet blitt brukt som utfartsparkering til marka, og av brukere av Kjelsåshallen og Langsetløkka. FOTO: NORDRE AKER BUDSTIKKE

Vann- og avløpsetaten foreslår nå selv at Oset utfartsparkering må bli brukt til det den er, nemlig en utfartsparkering, og ikke til noe annet på en stund.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

KJELSÅS: Prosjektleder for Vann- og avløpsetatens (VAV) store arbeid med å skifte ut gamle vannrør på i Kjelsås-området, Bjørn Vessia, forteller nå at han har tatt initiativet til at det utarbeides nye forskrifter for bruk av kommunens tomter til riggplasser og annet. Slik som Oset utfartsparkering i Midtoddveien.

Arbeidet med utskifting av de gamle rørene på Kjelsås er forventet å være ferdig til våren. Det er noen måneder etter opprinnelig plan, som var julen 2017.

Lokal misnøye

– Jeg ser frem til å få avsluttet disse arbeidene så raskt det er mulig og beklager på VAVs vegne de ekstrabelastninger dette har og fortsatt påfører beboerne. Når det gjelder Bymiljøetatens (BYM) og utleie av Oset utfartsparkering, har jeg fått tatt dette opp med min ledelse som har brakt det videre til ledelsen i BYM, sier Vessia.

Han viser til at tomten har vært mye brukt av VAV og andre i en årrekke. Dette har ifølge prosjektlederens erfaring, medført lokal misnøye over lang tid.

LES OGSÅ: Se denne støyskjermen ved Oset

– Dette gjelder spesielt to ting: Støy og manglende, eller mangelfull, nabovarsling av riggplass. Sistnevnte er entreprenørens ansvar i VAVs graveentrepriser. Dette fordi mange graveentreprenører allerede disponerer lokale riggtomter. Men i dette tilfelle, med arbeidet med utskiftning av gamle rør, har entreprenøren fått dispensasjon fra støyforskriften, sier prosjektlederen.

LES OGSÅ: En noe spesiell støyskjerm, i regi av Vann- og avløpsetaten

Ikke brukes til andre formål

Han har nå, overfor Vann- og avløpsetaten og Bymiljøetaten, foreslått at følgende tas inn i avtalene med entreprenørene for fremtiden:

1. Støyforskriften gjelder for alle riggplasser i Oslo i nærheten av boligbebyggelse og uavhengig av eventuelle dispensasjoner som ofte må gis for selve grave-/grøftearbeidet som er kortvarig.

2. Nabovarsel skal alltid gis skriftlig og godkjennes av byggherren selv om riggen er kortvarig og ikke trenger å byggeanmeldes.

3. Denne utfartsparkeringen (Oset) bør snarest (våren/sommeren 2018) settes i stand og ikke benyttes til andre formål på en stund.

4. VAV har påtatt seg utbedring etter at grøfteprosjektet her er ferdig (forutsatt våren 2018) og mer permanent av Rentvannsbassengene gjennom avtaler og regulering.

Vessia forteller at saken også er oversendt BYM.

LES OGSÅ:

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse