Dette er elevene som kan få ny skolevei i Oslo

UDE foreslår nye skolegrenser fire steder i byen fra 2017, det omfatter elever ved 12 skoler. FOTO: NINA SCHYBERG OLSEN (ARKIVFOTO)

Utdanningsetaten har lagt fram forslag til nye inntaksområder for skolestartere i Oslo høsten 2017. Blant annet opprettes det inntaksområde for den helt nye skolen, Holmen skole.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.09.2016 kl 15:03

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

OSLO: Forslagene ble presentert 21. september, og har høringsfristen er 19. oktober.

Alt i alt sender Utdanningsetaten (UDE) fire forslag til nye inntaksområder på høring. Til sammen berøres 12 barneskoler – i tillegg til Holmen skole. Ingen av barneskolene i Nordre Aker berøres i denne omgang.

I fjor ble inntaksområdene til 29 Osloskoler foreslått endret. Blant annet gjalt dette Disen skole, og nye Fernanda Nissen skole i Nydalen. Det førte blant annet til at skolestartere på Disen ble henvist til Årvoll skole. Det foreslås ikke å gjøre om endringene fra 2016 neste år.

Berører 223 skolestartere i disse områdene

Se bildet større

De fire områdene som får nye skolegrenser, i UDEs forslag.

De 12 skolene som berøres er Godlia skole, Gran skole, Hasle skole, Haugen skole, Holmen skole (ny), Huseby skole, Manglerud skole, Slemdal skole, Smestad skole, Svendstuen skole, Teglverket skole, Voksen skole og Østensjø skole.

De fire områdene som dermed får endrede inntaksområder i 2017, hvis UDEs forslag blir vedtatt, er disse:

1. Opprettelse av inntaksområde for Holmen skole (Bydel Vestre Aker)

Holmen skole åpner til skolestart 2018 og inntaksområdet til Holmen skole opprettes høsten 2016. Utdanningsetatens forslag legger opp til tidlig oppstart av Holmen skole fra skolestart 2017, slik at skolen starter opp med både 1. og 2. trinn i 2018. Forslaget berører naboskolene Huseby, Slemdal, Smestad, Svendstuen og Voksen.

2. Sammenslåing av inntaksområdene til Gran og Haugen skoler (Bydel Stovner)

I henhold til skolebehovsplanen avvikles Gran skole ved skoleslutt i juni 2017 og skolens elever overføres til Haugen skole, derfor må inntaksområdene slås sammen.

3. Tilbakestiller Østensjø skoles inntaksområde (Bydel Østensjø)

For ett år siden, høsten 2015, besluttet Utdanningsetaten å overføre deler av Østensjø skoles inntaksområde til Godlia og Manglerud skoler. Siden den gang er Østensjø skole utvidet med en midlertidig paviljong, og det prosjekteres permanent utvidelse av skolen. Med bakgrunn i dette foreslår derfor Utdanningsetaten å tilbakestille Østensjø skoles inntaksområde til slik det var før høsten 2015.

4. Endring av inntaksområdene til Hasle og Teglverket skoler (Bydel Grünerløkka)

Teglverket skole har for mange skolestartere i 2017 og de kommende årene. Samtidig er Hasle skole vedtatt utvidet og vil ha ledig kapasitet ved ferdigstillelse av utbygging. Hasle skole vil være ferdig utvidet til skolestart i 2019. Derfor foreslår Utdanningsetaten å overføre deler av Teglverket skoles inntaksområde til Hasle skole.

LES OGSÅ: Her kan du se de hvilke nye skoleendringer UDE varsler i Nordre Aker de kommende årene

Berører 223 elever

Totalt bodde det per august 223 skolestartere i områdene hvor det foreslås ny skoletilhørighet. Dette utgjør 2,8 prosent av de 7831 skolestartene i Oslo høsten 2017, melder UDE i en pressemelding.

Høringsdokumentene publiseres på www.oslo.kommune.no i løpet av onsdag 21. september.

Forslagene til nye inntaksområder skal nå behandles i de berørte skolenes driftsstyrer og FAU innen høringsfristens utløp 19. oktober. Beslutningen tas av Utdanningsetaten 7. november. Foresatte og andre oppfordres til å gi sine innspill gjennom FAU.

LES OGSÅ: Nordberg skole er full – 58 Korsvoll-elever sendes til Engebråten ungdomsskole fra høsten 2017

Innskriving

Skolene vil selv sende ut invitasjon til innskriving for barn født i 2011. Barna møter vanligvis til innskriving ved sin bostedsskole i løpet av desember. Hver skole fastsetter selv tidspunkt for innskrivingen. Dag og tid kan derfor variere fra skole til skole.

LES OGSÅ: Ordføreren knyttet vennskapsbånd mellom tvillingskolene på Kringsjå

Bakgrunn

Utdanningsetatens mål er at flest mulig av elevene skal få skoleplass ved den skolen som ligger i inntaksområdet de tilhører. Det er elevtallsveksten i Oslo, spesielt i enkelte bydeler, og bygging av nye skoler, som gjør at endringen av skolegrensene er nødvendige. Utdanningsetaten går hvert år gjennom inntaksområdene ved byens grunnskoler, for å sikre at det blir plass til alle 6-åringene som skal begynne på skolen kommende høst. Flytting før skolestart kan likevel gjøre at noen barn må henvises til en annen skole.

Skoebehovsplanen som legges fram til våren vil berøre Nordre Aker. Her kan du lese hva UDE varsler vil komme av nye tiltak i bydelen.

LES OGSÅ:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse