Gravd vei uten godkjenning: – Dette er rasering

BU-medlem Bent Gether-Rønning er sjokkert over kommunens fremdrift i Flexbo-prosjektet – nå er det gravd en 100 meters lang vei inn til husene – uten godkjenning.

Uten godkjenning er det gravd en 100 meter lang vei inn til Flexbo-husene. – Jeg er helt sjokkert, sier BU- medlem Bent Gether-Rønning (H).

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.06.2008 kl 08:35

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

GREFSEN: Nordre Aker Budstikke (NAB) skrev 29. mai om Flexbo-prosjektet i Kapellveien 75, som fortsatt er uten godkjennelse. Likevel er det nå gravd en 100 meter lang og tre meter bred vei inn til Flexbo-husene.

Sjokkert

– Jeg er rystet og sjokkert, og ikke minst blir jeg lei meg over en slik rasering av nærmiljøets friområde. For det første er dette gjort ulovlig, siden godkjenning ennå ikke foreligger. For det andre gremmes jeg når jeg ser det store naturinngrepet som er gjort, muligens for å få lagt inn strømkabel. Den kunne vel eventuelt vært strukket i luften – dette er jo snakk om et midlertidig prosjekt på inntil to år, sier en opprørt Bent Gether-Rønning (H), også bydelsutvalgsmedlem i Nordre Aker, og den som først tok Flexbo-saken opp i bydelsutvalget (BU) tidligere i år.

– Jeg kontakter nå Plan- og bygningsetaten (PBE) og Friluftsetaten om saken, sier han.

Fortsatt ikke godkjent

Flexbo-prosjektet – med fem småhus inne i skogen ved siden av kompostplassen – skal huse "tidligere bostedsløse". Først trodde prosjektleder bydel St. Hanshaugen at det var i orden å sette opp husene, hvis de ikke hørte noen innsigelser på sin midlertidige søknad, fra PBE innen tre uker. Det påpekte PBE ikke var riktig i henhold til plan- og bygningsloven, men godkjente likevel prosjektet etter hvert.

Godkjenningen ble imidlertid trukket tilbake i mai, på grunn av blant annet saksbehandlingsfeil/arkiveringsfeil fra PBEs side.

Etter det har bydel St. Hanshaugen tilskrevet etaten. I brev av 26. mai hevder bydelen, ved prosjektleder Sven Bue Berger (også undertegnet av bydelsdirektøren i bydel St. Hanshaugen), at "...Innholdet i klagesakene som ble registrert på feil sak dreier seg i all hovedsak om forventede innsigelser fra Friluftsetaten."

Bue Berger viser til at Friluftsetaten har sagt ja til prosjektet, og at PBEs tilbaketrekking av godkjennelsen dermed ikke er gyldig. Så langt NAB kjenner til har ikke PBE besvart dette brevet fra bydel St. Hanshaugen.

HøringsuttalelseI tillegg har Plan- og bygningsetaten, i tidligere redegjørelse til byrådet om Flexbo-prosjektet, uttalt at også bydel Nordre Aker må få uttale seg om prosjektet, noe bydelen selv også har bedt om, og, etter det NAB kjenner til, også kommer til å gjøre i kveldens BU-møte. Men det ser ikke Sven Bue Berger noe poeng i, og har sendt kopi av et brev av april til Nordre Akers BU-leder, Egil Ihlen (H), til PBE. Der står det blant annet: "...Gjennomføringen av tiltaket er for øvrig vedtatt i Byrådsavdelingen, og krever derfor ikke egen politisk behandling i berørte bydel".

– Har ikke mottatt brevBU-leder Ihlen forteller til NAB at han ikke har mottatt brevet som Bue Berger hevder å ha sendt. PBE har heller ennå ikke besvart sistnevnte brev fra bydel St. Hanshaugen. Nordre Aker Budstikke har kontaktet PBE, Friluftsetaten og Sven Bue Berger, men hadde ikke fått svar da avisen gikk i trykken.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse