– Dette er siste gang!

– Dette handler om ansvarsfraskrivelse, sier bystyremedlem Marit Halse fra Rødt. Foto: Gudmund A. Dalsbø

– Arbeiderpartiet vil ikke godta at byrådet legger frem flere saker med så lite uteareal på selve skoletomten, sier nestleder i byutviklingskomiteen, Tone Tellevik Dahl (Ap).

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.08.2008 kl 13:20

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Tone Tellevik Dahl og Ingrid Eide – begge Arbeiderpartiet og medlemmer av byutviklingskomiteen, lover at dette er siste gang partiet godkjenner skoleanlegg med så lite uterom. Her fra «besøk» på vgs.-tomta. Foto: Kristin Tufte Haga

NYDALEN: – Komiteen var klar over at Nydalen lå langt under anbefalte normer for uteareal. Det stod i etatens vurdering og ble diskutert i komiteen og på befaringen, sier Tellevik Dahl, som bekrefter at komiteen leser hele slike saker, inkludert både Plan- og bygningsetatens innstilling, i tillegg til byrådets innstilling.

– Men Ap understreket både i komiteen og i bystyret at vi ikke vil godta at byrådet legger frem noen flere saker med så lite uteareal på selve skoletomten, understreker Tellevik Dahl.

«Uteareal» inne i bygget

– Vi var oppmerksomme på bydelens ønske om å innlemme Nydalsveien 16 – 26, helt til vår gruppe i bydelen også ble oppmerksom på at det ikke var nabotomten. Da forsvant litt av formålet med det forslaget bort, noe vi særlig så på befaringen, sier Tellevik Dahl.

Et eksisterende parkeringshus skiller nemlig vgs-tomten og Nydalsveien 16 – 26

– Hovedgrunnen til at vi enstemmig gikk inn for et så lite uteareal var bla utformingen på skolen, som har tegnet inn et stort «uteareal» inne i bygget. Videre er det arealer bak skolen som er regulert til friområde som også vil bli en naturlig del av skolens uteområde. Vi forventer at Avantor utvikler denne delen av Nydalen videre, inkludert Nydalsveien 16 – 26, med store grønne fellesdrag, som et supplement til uteområdet til den nye vgs-skolen. Da tenker vi særlig på de tomtene som ligger nærmest skolen, som Gullhaug torg, hvor for øvrig Ap er skeptisk til å bygge noe som helst, og Nydalsveien 16 – 26.

– Dårlig planlegging!

– At et parkeringshus blokkerer muligheten til å bruke deler av tomten i Nydalsveien 16-26 som skoleområde, er ingen unnskyldning for dårlig planlegging. Nok utearealer burde vært innarbeidet i planen fra starten av, mener Marit Halse, fra styret i Rødt Oslo.

Rødt mener videre at byrådet fraskriver seg ansvaret, når de helt overlater skolebygging til det private næringsliv.

– For private utbyggere betyr pengene mest, og det får de flest av ved å presse størst mulige bygg inn på tomtene. Det resulterer gjerne i dårligere skoler, sier Halse.

–- Elevene bør slippe å vandre i områdene rundt skolen for å finne et sted å være i friminuttene. Alternativene til skolegård kan fort også bli dyrt for elevene, hvis kafeer og butikker blir en del av skoletida. Og dermed blir også «friminuttene» privatisert!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse