Foreldreaksjonen i Nordre Aker: – Dette går for tregt

 

Fellesaksjonen for Nordre Aker-skolene purrer på politikere og myndigheter. – Skoleutviklingen går altfor tregt, sier de engasjerte foreldrene.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Grefsen vgs., Engebråten, Ullevål og Tåsen. Det går ikke fort nok, mener Fellesaksjonen for skoler i Nordre Aker. Arkivfoto: Karl ANDREAS Kjelstrup/Kristin Tufte Haga

NORDRE AKER: Fellesaksjonen som samler alle FAU'ene (Foreldrenes Arbeidsutvalg) i Bydel Nordre Aker, purrer nå på byens politikere og skolemyndigheter; Aksjonsgruppa mener skoleutviklingen i bydelen går for tregt.

– Nok kvalitetsplasser!

– Foreldreaksjonens mål er å skaffe tilstrekkelig antall skoleplasser i bydelen, med god kvalitet. Først når dette er på plass får vi en forutsigbar skolesituasjon, og barna får gå på skole i sitt nærmiljø, sier foreldreaksjonen som nå har sendt brev til både byråd, bystyrepolitikere og Utdanningsetaten.

Aksjonen ber om støtte og initiativ til å få fortgang i skoleutviklingen for bydelen.

– Grefsen-prosjektering nå– Planlegging og prosjektering av "nye" Grefsen ungdomsskole – der Grefsen vgs. holder til i dag – må starte nå. Vi kan ikke utsette dette ytterligere ett år til, etter behandlingen av neste skolebehovsplan. Vi mener det beste alternativet for en ny ungdomsskole allerede er funnet. Elevene kommer raskt, så spaden bør settes i jorda samme dag som videregående flyttes til Nydalen. Det er uholdbart å legge opp til midlertidig drift uten rask rehabilitering og nybygging, sier foreldrene videre.

Langsiktige løsninger– Samtidig er barneskolesituasjonen for Ullevål prekær. Det er flott at det ligger et bystyrevedtak på å utrede om Ullevål skole kan utvides. Men samtidig må det aktivt arbeides for å finne andre alternative tomter, slik at man kan få på plass helhetlige, langsiktige løsninger sørvest i bydelen. Laveste trinn ved Tåsen skole er allerede fullt, og det forventes fortsatt økning, sier aksjonsgruppa videre, som i tillegg til nevnte brev har vedlagt egne, ferske elevprognoser.

Engebråten og Nordberg

Aksjonsgruppa tar også opp situasjonen både ved Engebråten og Nordberg ungdomsskoler.

– Ettersom Engebråten forutsettes å beholde dagens kapasitet, må man gjøre noe med brakkene nå – de har ikke engang gyldig godkjenning etter Forskrift om miljørettet helsevern. Utdanningsetaten har konkludert med at det ikke er aktuelt å erstatte brakker med permanente bygg, og at ny vurdering skal gjøres først om 7-8 år. Det er en uakseptabel beslutning. Slike midlertidige løsninger går ut over kvaliteten på undervisninger og arbeidsmiljø for både elever og lærere.

– Nordberg-brakkene er i noe bedre stand. Men som på Engebråten mener vi at brakkene må vekk og erstattes av permanente bygg. Det vil gi elevene den skolestandarden de faktisk har krav på.

– Utdanningsetaten har tidligere åpnet for dialog, og politisk opplever vi tydelig støtte, men vi mener altså at det haster med å virkeliggjøre gode løsninger, legger foreldreaksjonen til.

Hva mener politikere og myndigheter? Nordre Aker Budstikke følger saken www.nordreakerbudstikke.no. Der kan leserne også kommentere saken.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse