Nordre Aker på toppen av Norge: - Dette hadde jeg ikke regnet med

Politiker Ivar Christiansen fra Bydel Nordre Aker mottok kvalitetsprisen i forrige uke. Den ble delt ut av statsråd Magnhild Meltveit Kleppa. Foto: Eli Kristine Korsmo

– Vi får mye kjeft fra statsministeren og andre om eldreomsorgen, men vi er mye bedre enn som så! sa byråd Sylvi Listhaug, da hun feiret at Bydel Nordre Aker har mottatt Kvalitetsprisen for pleie og omsorg.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
31.08.2009 kl 09:17

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Velfortjent kake til seksjonssjef Britt Dall Osso (skjærer kake), prosjektansvarlig Wenche Hansen og byråd for velferd og sosiale tjenester, Sylvi Listhaug (bak). Foto: Fredrik Eckhoff

NORDRE AKER: Det var en glad og stolt gjeng som feiret utmerkelsen med kake på Myrer bo- og omsorgssenter.

I tillegg til byråden var blant andre bydelsdirektør Mona Taasen, seksjonssjef Britt Dall Osso og prosjektansvarlig Wenche Hansen på plass.

LES OGSÅ: Nordre Aker vant!

Brukeropplevd kvalitet

51 av 138 kommuner (og Oslo-bydeler) i Kvalitetskommuneprogrammet har søkt om pris for fremragende kvalitetsarbeid i kategoriene oppvekst, pleie og omsorg og sykefraværsreduksjon. Det var altså i kategorien for helse og omsorg Nordre Aker gikk helt til topps, og dette var juryens begrunnelse:

"Juryen har lagt vekt på at Bydel Nordre Aker på en forbilledlig måte har grepet fatt i kjernen i Kvalitetskommuneprogrammet

— den brukeropplevde kvaliteten i møtet mellom bruker og tjenesteyter. Arbeidet med å bedre den brukeropplevde kvaliteten er gjort på en særdeles målrettet og helhetlig måte. At kvalitet oppstår i selve møtet mellom menneskene, mottaker og ansatt tas på alvor, og settes inn i et profesjonelt perspektiv."

Ble konkurransedyktige

— Vi pleier å si "Nordre Aker, på toppen av Oslo". Nå er vi på toppen av Norge! erklærte bydelsdirektør Mona Taasen, som forteller at de siste par årene er blitt brukt godt.

— Vi måtte omorganisere oss slik at vi er konkurransedyktige, og det har vi klart, sier hun og viser til at kun 13 prosent av hjemmetjenestebrukerne i Bydel Nordre Aker har valgt private leverandører.

— Det er jo veldig lavt, spesielt i en så ressurssterk bydel, og det er en god indikator på kvaliteten på våre tjenester, sier Taasen.

— Hva har bydelen gjort konkret for å bedre hjemmetjenestene?

— Vi har satt fokus på at brukerne skal få lov til å komme frem med sine ønsker og forventninger, at ting ikke blir tredd nedover hodet på dem. Vi ønsker også at folk skal være mest mulig selvhjulpne, for de fleste har jo lyst til å bo hjemme lengst mulig. Da må vi være der, sier Taasen.

— Merker dere at brukerne er fornøyde?

— Ja, vi har merket en stemningsendring både blant brukere og ansatte, sier bydelsdirektøren, som legger til at det nå ikke er tid for å hvile på laurbærene.

— Dette betyr ikke at vi ikke kan bli bedre. Vi ønsker for eksempel å styrke innsatsteamet, de som hjelper folk som kommer hjem fra sykehus. Vi satser også på stadig mer kvalifiserte medarbeidere i hjemmetjenesten, sier Taasen.

Stolt byråd

— Jeg er stolt over denne prisen. Ettersom det er den rødgrønne regjeringen som deler den ut, hadde jeg ikke regnet med dette, sier byråd Sylvi Listhaug, som mener at det ikke bare er Bydel Nordre Aker som har god kvalitet på sine hjemmetjenester i Oslo.

— Vi har jobbet med å bedre kvaliteten over hele byen, sier hun til Nordre Aker Budstikke.

Fornøyd minister

Kvalitetskommuneprogrammet har vært en av hovedsatsingene til regjeringen på kvalitet og fornying i kommunal sektor. 138 kommuner er med i programmet som er et samarbeid mellom staten, KS og arbeidstakerorganisasjonene.

— Høy kvalitet på tjenestene er viktig for innbyggerne, for tilliten i samfunnet og for å være en attraktiv kommune der folk ønsker å bo. Det er også viktig for rekrutteringen til kommunesektoren, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa, som mener at andre kommuner i Norge kan lære av Bydel Nordre Aker i deres arbeid med å bedre kvaliteten på tjenestene.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse