ANNONSE
Annonse

Dette lille bygget er første skritt på vei mot en helt ny bydel

Nytt bygg i Frysjaveien. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Bystyret skal snart behandle det første utbyggingsforslaget i det som blir en ny bydel på Frysja, med inntil 2000 nye leiligheter. Dette lille bygget er første etappe mot byggestart.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

BREKKE: Det lille bygget blir verken ny kiosk eller pizzautlevering, men derimot salgs- og visningssenteret for det kommende boligutviklingsprosjektet Frysjaparken. Utbyggingsforslaget er under politisk behandling, og byrådet har allerede avlagt sin innstilling til prosjektet. (Les mer om det lenger nede i saken).

– Planen er å transformere dagens eldre næringseiendommen til et nytt bolig- og nærområde.
Området er planlagt vitalisert med utadrettet næring i første etasje, i form av butikker, cafeer og lignende, forteller Petter Bay Braathen, prosjektleder i Stor-Oslo Eiendom AS.

Det blir annerledes i fremtiden langs Frysjaveien. Foto: STOROSLO EIENDOM AS

– Fra og med andreetasje, er det planlagt leiligheter i varierte størrelser. Boliger for nyetablerere, småbarnsforeldre, den sporty og eldre. Bebyggelsen skal "luftes" ut med grønne parkdrag, grønne bakgårder og takterrasser, fortsetter han.

Området Stor-Oslo Eiendom og Frysjaparken skal bygge ut omfatter adressene Frysjaveien 40 og 42, og Kjelsåsveien 172, og er første utbyggingstrinn.

Resten av utviklingsområdet på Frysja, som også skal omgjøres fra industri til bolig, er det Nordre Aker Eiendom AS og Frysja Møllergruppen Eiendom AS som eier. Til sammen vil Frysja-området kunne gi 1500 til 2000 nye boliger, anslår Plan- og bygningsetaten.

Visningssenteret

Det lille nye huset i Frysjaveien er altså første skritt på vei mot de første leilighetene og nye Frysjaparken, der utvikleren håper å bygge 900 nye leiligheter.

– Salgsstart er betinget av poltisik behandling, dog planlagt før sommeren, sier Braathen.
 
Tiltakshaver for Frysjaveien 40, 42 og Kjelsåsveien 172, er Frysjaparken Utvikling AS ved Stor-Oslo Eiendom AS. Stor-Oslo Eiendom står bak utbyggingsprosjekter som Munch Brygge, Brødfabrikken, Pilestredet park, Statoil på Fornebu, nye Vålerenga stadion med flere.

Med på eiersiden er også OBOS, og som bistår eiendomsselskapet i salgs- og kjøpsprosessen.

Frysjaveien 42 er tomta der et tidligere Hjemmet Mortensen-trykkeriet ligger i dag.

Byrådets anbefaling

23. februar leverte byrådet i Oslo sin innstilling til detaljregulering av Frysjaparken, Frysjaveien 40 og 42, og Kjelsåsveien 172. Saken skal nå videre til behandling og endelig vedtak i bystyret.

Byrådet anbefaler alternativ 3, som er en revidert versjon av det oprinnelige planforslaget fra Frysjaparken Utvikling.

Det opprinnelige forslaget (kalt alternativ 1) omfattet inntil 93.100 kvadratmeter i bebyggelse på 2 til 8 etasjer, og ville gi rom for cirka 935 boligenheter (med anslagsvis 1600-2100 nye beboere), og omkring 200 nye arbeidsplasser. Forslaget innbar en tomteutnyttelse på 259 prosent.

I areal var 87.000 kvadratmeter avsatt til boliger, 5000 kvadratmeter til næring, 1100 kvadratmeter til barnehage og inntil 2000 kvadratmeter forretning.

Plan- og bygningsetaten gikk imot dette forslaget, og anbefalte et nedskalert planforslag (kalt alternativ 2) som omfattet 65.100 kvadratmeter, 59.000 av disse til boliger, og med reduserte byggehøyder – fra 2 til 6 etasjer. Tilsammen ville dette redusere prosjektet til omlag 650 boligenheter, og 1100-1500 nye beboere. Bydelsutvalget i Bydel Nordre Aker anbefalte alternativ 2 da de uttalte seg i fjor.

LES OGSÅ: BU: Vil kutte inntil 1600 innbyggere i nye Frysjabyen

Det anbefalte alternativ 3 fra byrådet innebærer noe reduserte byggehøyder sammenliknet med alternativ 1. I dette alternativet er totalt 83.100 kvadratmeter til bolig, eller omlag 893 boligenheter. Alternativ tre gir en tomteutnyttelse på 248,2 prosent.

Veiledende plan for området

Kartet viser området VPOR for Frysja omfatter. Frysjaveien går gjennom området. Plan- og bygningsetatens forsalg til overordnede tiltak er innpasset. ILLUSTRASJON: PLAN- OG BYGNINGSETATEN

Byrådet anbefaler også bystyret å ta Veiledende planen for offentlige rom, VPOR Frysja, til orientering. Den omfatter hele utbyggingsområdet, også tomtene Nordre Aker Eiendom AS og Frysja Møllergruppen Eiendom AS ønsker å utvikle.

VPOR for Frysja er en overordnet plan for de offentlige rommene, grøntstruktur, ferdsel også videre. Den sier ikke noe om arealbruk, utnyttelse og byggehøyder. Disse temaene håndteres i påfølgende detaljreguleringer.

Ny skole før boliger

Som Nordre Aker Budstikke tidligere har skrevet, vil Frysja-utbyggingen gi behov for en ny skole. I første utkast til VPOR Frysja konkluderte Plan- og bygningsetaten med hvilken tomt de mente var best egnet til skole. Utdanningsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten fikk imidlertid fjernet dette fra forslaget til VPOR, fordi de var i dialog om oppkjøp av skoletomt med flere aktuelle grunneiere.

LES MER: Vil likevel ikke si noe om plassering av ny Frysja-skole

I rekkefølgebestemmelsene for detaljreguleringene av tomtene, er det lagt inn at skoletomt innenfor planområdet VPOR omfatter skal være avklart før det gis igangsettingstillatelse
for boligfeltene.

Dette har Frysjaparken Utvikling protestert mot, fordi de mener rekkefølgebestemmelsen vil kunne forsinke boligprosjektet. De får delvis støtte fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten, som er kritisk til å knytte rekkefølgebestemmelse for skole til boligprosjekter på grunn av fare for forsinkelse. De mener søket etter skoletomt bør skje i et større nedslagsfelt enn kun området VPOR omfatter.

Etter det Nordre Aker Budstikke kjenner til har Oslo kommune foreløpig ikke blitt enige med noen av grunneierne om hvor skolen skal ligge.

Dermed blir det opp til bystyret å avgjøre om skoletomt må på plass før Frysjaparken Utvikling får startet byggingen av sitt byggeprosjekt.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse