Dette mener gruppelederne i bydelsutvalget

Per Aschjem (Rødt): "Beregnet underskudd utgjør knapt 600 kroner pr. innbygger. 600 kroner er altså nok til at new public managementfolka som råder ...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.06.2008 kl 11:41

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Per Aschjem (Rødt):

"Beregnet underskudd utgjør knapt 600 kroner pr. innbygger. 600 kroner er altså nok til at new public managementfolka som råder våre politikere, får administrasjonen i bydelen til å hoppe. Den selger seg billig og setter som bestilt svake grupper opp mot hverandre med bla. oppsigelse av våre fire fysioterapeuter i hjemmetjenesten, reduksjoner i sosialtjenesten, skolehelsetjenesten og aktivitetstilbud til barn og unge. Rødt foreslår et opprør likt "bydelsopprøret" høsten 2007 som fikk tilslutning fra alle bydelsutvalg, blå og røde. Vi vil oppfordre folk i bydelen om å stille i BU-møtet og protestere mot alle nedskjæringene og slåss for overføringer slik at bydelen kan yte god velferd til oss som bor her."

Lill Pleym (SV):

"Sammenslåing til 15 bydeler skulle gi et bredere og mer effektivt tilbud, men hva er det som skjer? Område etter område kveles, antall ansatte reduseres år for år og snart har det borgerlige byrådet oppnådd det de ønsker: Nemlig å legge ned hele bydelsordningen og sentralisere alle tjenestene! All reduksjon er negativ fordi vi tidligere har skåret ned der det var noe å redusere. Nå må bydelens befolkning våkne og se hva som skjer i Oslo. Vi trenger en ny og endret politikk som tar vare på det mest verdifulle vi har, menneskene som bor her!"

Ivar Christiansen (Ap):

"Byrådet ble allerede i fjor høst advart av alle BU-lederne i Oslo om at denne situasjonen ville oppstå. Ap og SV foreslo en økning på 300 millioner til bydelene. Dette fikk ikke flertall fordi Venstre valgte å støtte Høyre og Frp. Nå må alle de som mottar tjenester fra bydelen lide. Det samme må de ansatte fordi stillinger blir borte og arbeidsmengden øker. Bystyreflertallet har sentralisert flere områder som har gjort det vanskeligere for bydelene å drive rasjonelt. Jeg nevner sentralisering av sentralbord, ny fakturasentral, sentrale IKT-løsninger og ikke minst den sentrale sykehjemsetaten. Bare det å fjerne ansvaret for sykehjemmene fra bydelen vår har medført økte utgifter for oss på 15 mill. kroner."

Per Elling Braset-Ellingsen (V):

"Dette er en konsekvens av at politikere og administrasjon i bydelen har underbudsjettert antall sykehjemsplasser som det har vist seg at det er behov for. Men så lenge en sykehjemsplass er en lovpålagt tjeneste, er det meningsløst at et reelt behov fra befolkningen for en tjeneste som Sykehjemsetaten leverer skal strupe annen aktivitet. Derfor bør finansieringssystemet for sykehjemsplasser i Oslo endres. Kostnaden ved lovpålagte sykehjemsplasser som uansett driftes av en sentral etat, må dras ut av bydelens budsjetter. Ingen av kuttforslagene er ønskelige. Ved å ta de grepene vi nå gjør, handler vi langsiktig. Dårlig økonomistyring er å tømme bensin på bålet til de partiene i bystyret som ikke ser verdien av bydelspolitikk eller lokaldemokrati. For Venstre er det viktigste å skjerme de som trenger bydelens tjenester aller mest, noe kuttforslagene bærer preg av."

Cecilie Amdahl (H):

"Høyer beklager sterkt at bydelen ikke har penger til å drifte slik vi ønsker. Når vi må forholde oss til at situasjonen er slik, er det vår vurdering at det er en bedre løsning å gjøre klare kutt på definerte poster og områder, fremfor å kutte jevnt med "ostehøvel". Vi har full tillit til at administrasjonen har vurdert hvor kutt kan gjøres med minst mulig negativ effekt. Det er flere bydeler som sliter med økonomien. Årsakene til dette er sammensatt. Et forhold er kuttene fra regjeringen på midler og insentiver, som rammer Oslo."

Hans A. Kielland Aanesen (Frp):

"Hovedproblemet med bydelsbudsjettet er at bydelens kostnader til overforbruk av sykehjemsplasser er penger som må dekkes inn fra andre av bydelenes tjeneste- og ansvarsområder. Her er det en ansvarsgråsone mellom stat og kommune i eldreomsorgen som er uverdig og som må karakteriseres som en grov systemfeil! Prosessen for å få til øremerking av statlige stykkprisløsninger for eldreomsorgen må starte umiddelbart! Man må slutte å flikke på gamle helseløsninger og foreldet ideologi og vise ansvarliget og verdighet for våre eldre. Øremerking av midler til å oppnå full barnehagedekning viser at omstrukturering og nytenkning lønner seg. Bydelen er en tjenestebestiller og kvalitetssikrer med tilsynsfunksjon. Sett eldreomsorgen ut på anbud mellom offentlige og private tjenesteløsninger med stykkprisfinansiering."

(Innleggene er forkortet.)

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse