ANNONSE
Annonse

Dette mener partiene om nedre Grefsen

Marianne Brenna, Kim Nordlie, Benedicte Bull og Tom Ole Bergerud i Aksjonsgruppa Stopp ødelegging av nedre Grefsen. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Aksjonsgruppa på nedre Grefsen har spurt alle bystyrepartiene om deres syn på fremtiden for småhusområdet. Bare de borgerlige partiene svarer helt konkret – og positivt – sett med Aksjonsgruppas øyne.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 07.09.2017 kl 12:17

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

GREFSEN: Svarene er samlet på aksjonsgruppas nettside. Målet var å få svarene klare før valget 11. september.

Sammenstillingen ble fullført onsdag kveld, etter at bystyret vedtok at den nye kommuneplanen blir utsatt til over nyttår, fordi befolkningsveksten i Oslo har avtatt, og de mange høringsinnspillene tar kenger tid å gå gjennom enn først antatt.

Det opprinnelige forslaget som lå på bordet gikk ut på å reversere planene for nedre Grefsen og Smestad og tilbakeføre områdene til reguleringen som gjaldt frem til kommuneplanen 2015-2030 ble vedtatt (i hovedsak småhusplanen). Ifølge Aksjonsgruppa stemte partiene i tråd med sine besvarelser.

Her kan du lese om bystyrets vedtak fra 6. september.

Byutviklingsgrep

Aksjonsgruppa «Stopp ødelegging av nedre Grefsen» har stilt en rekke spørsmål til samtlige partier som er representert i Oslo bystyre, samt til Senterpartiet. Hensikten er å kartlegge partienes syn på fremtiden for småhusområdet på nedre Grefsen.

– Vi har også ønsket å få vite hvilke grep som er akseptable for de ulike partene når det gjelder byutvikling generelt, og vår bydel spesielt, skriver Aksjonsgruppa.

Livene satt på vent

– Etter at innholdet i Kommuneplanen av 2015 ble kjent, har tusenvis av innbyggere i byen vår fått satt livene sine på vent. Årsaken er at områdene de bor i er pekt ut som «utviklingsområder» for tettere og høyere bebyggelse. Konsekvensen av dette er at dagens bebyggelse og beboere må bort. Vi snakker ikke om nedslitte områder, men om velholdte og velfungerende boligområder der dagens gode bomiljø er et resultat av generasjoners innsats for sitt nærmiljø. I forslaget til revidering av Kommuneplanen er ytterligere småhusområder pekt ut for rasering og «utvikling», skriver Aksjonsgruppa.

– Det spillet vi nå ser mot beboerne i disse områdene fra politikere, fagetater og utbyggere er uverdig og må stanses. Aksjonsgruppa har derfor bedt partiene svare ja eller nei på 8 sentrale spørsmål.

Positivt fra de borgerlige

Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet har gjort som de ble bedt om, og svart ja eller nei. Det er også disse partiene som har svart positivt, sett med Aksjonsgruppas øyne, på alle spørsmålene.

Skjermbilde fra www.nedregrefsen.no

– Byrådspartiene MDG, SV og Arbeiderpartiet har levert en felles besvarelse. Disse partiene ønsker ikke å besvare våre spørsmål med ja eller nei, men har svart med lengre, og etter vår oppfatning, til dels ulne redegjørelser. Byrådspartiene kommer ikke med klare standpunkt nå. Vi har derfor sett oss nødt til å tolke svarene, skriver Aksjonsgruppa.

Rødt har ikke tatt stilling til alle spørsmålene, men ønsker generelt en langt sterkere offentlig styring med byutviklingen, strenge kvalitetskrav til både boliger og bomiljøer og å demme opp for profittmotiverte utbyggere.

Partienes svar kan i sin helhet leses på nettsidene www.nedregrefsen.no. Der kan du også lese hvordan partiene svarer at de vil bidra for å få fart på boligbyggingen i byen.

Her er lenker direkte til partienes besvarelser (eksterne lenker):

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse