Dette mener Plan- og bygningsetaten om nye blokker ved turveien og Maridalsvannet

Slik ser kommunen og Boligbygg for seg at det kan bli ved Brekke - med nye blokker ned mot turveien som går fra Maridalsveien til Oset. FOTO: MAP Arkitekter AS/Plan- og bygningsetaten

Tomta var i utgangspunktet tenkt til barnehage. Men nå ønsker kommunen, som selv er tomteeier, å utnytte eiendommen til helt andre ting.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.03.2018 kl 10:01

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

BREKKE: Som Nordre Aker Budstikke tidligere har skrevet om, ønsker Boligbygg Oslo KF å bygge omsorgsboliger, bolig og næring i seks etasjer med en samlet utnyttelse på 6000 - 8000 kvadratmeter.

Det er Eiendoms- og byfornyelsesetaten som i dag eier av eiendommen, men Oslo Boligbygg KF er tiltakshaver.

Det lå tidligere et krav om barnehage på tomta, men det går frem at barnehagekravet som lå på eiendommen, er fraviket i brev fra Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap, 14.02.2017.

Fraråder sterkt sammenhengende base

I slutten av forrige måned kom Plan- og bygningsetaten med sin område- og prosessavklaring til oppstartsmøte i saken. En område- og prosessavklaringen gir føringer for utformingen av forslaget, utredningsbehov og videre prosess.

I oppsummeringen til Plan- og bygningsetaten står det blant annet:

– Den skisserte utnyttelsen er for høy, og vi fraråder sterkt en sammenhengende base. Tomten er egnet for omsorgsboliger, men ikke omsorgsboliger for eldre, omsorg +.

Ved drikkevannet

Tomten grenser mot Maridalen i nord og ligger innenfor nedslagsfeltet til Oslos drikkevann, Maridalsvannet.

– Overvannshåndtering, H110 og hensyn til fjernvirkning legger derfor svært viktige premisser for planarbeidet. Tomten ligger i et utviklingsområde, og det er krav til felles planlegging. Kravet kan fravikes dersom forslagsstiller påtar seg de rekkefølgekravene som er nødvendige for å sikre en god, helhetlig utvikling innenfor utviklingsområdet, skriver etaten videre.

HER KAN DU LESE HELE OMRÅDE- OG PROSESSAVKLARINGEN

LES OGSÅ:

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse