Dette mener politikerne

 

Kommenarer til utskrivningspraksisen ved Ullevål sykehus.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.02.2008 kl 16:10

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Per Aschjem - Rødt

– En enstemmig Helse- og sosialkomité ba administrasjonen innkalle bydelsoverlegen til BU, som ga en nøktern beskrivelse av en virkelighet vi ikke får beskrevet i tilsynsrapportene fra sykehjemmene. Ullevål sykehus overfører i dag ansvaret for alvorlig syke eldre til sykehjemmene, der de forblir uten godt nok medisinsk tilsyn. God terminalpleie og omsorg er ikke lenger en selvfølge. 40 % av landets befolkning dør på sykehjem. Rødt vil i BU be de borgerlige partiene og Ap å forholde seg til at geriatri, rehablitering og psykiatri taper på helsereformen. Jeg håper at det etter bydelsoverlegens redegjørelse ikke blir "business as usual" med bruk av verdifulle ressurser til konkurranse, sykehjemsplasser i Spania og liberalistenes mantra; "friheten til å velge".

Lill Pleym - SV:

– Syke og forsvarløse mennesker blir kasteballer mellom ulike etaters ansvarsområder – preget mer av kortsiktig økonomisk gevinst enn medmenneskelig og faglig forsvarlig eldreomsorg. Jeg har sittet i helse- og sosialutvalg i bydelspolitikken i 14 år og har aldri hørt en liknende beskrivelse. Nå må sentrale aktører snakke sammen og finne fram til en helse- og omsorgstjeneste som fungerer. Dropp spillet om mennesker som økonomiske brikker uten reell valgfrihet. Gi bydelen tilstrekkelig midler til å kunne gi våre syke og eldre en forsvarlig alderdom!

Ivar Christiansen - Ap:

– Dette er en virkelighetsbeskrivelse som vi som lokalpolitikere tar meget alvorlig. Mye av problemet ligger dessverre i en organisering og finansiering på forskjellige forvaltningsnivåer. Sykehusene skriver pasienter ut så fort de kan, gjerne mot helgen, for på den måten å motta ny stykkpris når den samme pasienten må inn på sykehus igjen mandag. Bydelens budsjett er ikke tilstrekkelig til å finansiere et overforbruk på 54 plasser slik vi ble fortalt at det lå an til i øyeblikket. Vi snakker om 30 millioner kroner vi må ta fra bydelens øvrige tjenester. Jeg håper alarmsignalene vi sender blir hørt i byrådet.

Cathrine Løland - Høyre (leder av helse- og sosialkomiteen):

– Bydelsoverlegen har tidligere tilbudt seg å gi sitt syn på saken, og det var helt innlysende for den nye Helse- og sosialkomiteen å nå be han om å delta med sin versjon i BU-møtet. Høyre vil forfølge saken – vi har et ansvar for at bydelens eldre får en verdig alderdom. Enten må sykehusenes utskrivningspraksis for eldre endres, eller så må bydelene få bevilget mer penger til å på en tilfredsstillende måte ta vare på de eldre på sykehjemmene. Men hele det strukturelle appartet bør gås gjennom – hvor ligger ansvaret? Høyre vil se på den juridiske siden av sykehusenes utskrivningspraksis. Den nye helse- og sosialkomiteen vil flytte sine møter ut til sykehjemmene fremover.

May-Brith Døssland - Venstre:

– Sylvia Brustad må stå fram og ta ansvaret for Ullevål sykehus og utskrivingspraksisen der. Regjeringen må sørge for en forsvarlig utskrivingspraksis, og ikke skyve ansvaret fra seg og over på bydelene. Gamle og syke må ikke bli "kasteballer" mellom sykehuset og bydelen. Vi måles som samfunn og mennesker på hvordan vi behandler våre svakeste, og i dette tilfellet feiler vi kapitalt. Venstre sentralt vil bringe denne saken videre til Stortingets spørretime.

– Uverdig og tragisk – illustrerer hvor håpløst dagens byråkratiske prioriteringssystem fungerer. Staten forskyver problemet ved for tidlig utskriving fra statlige sykehus til kommunale institusjoner, som nå blir et slags sekundært sykehus – noe et sykehjem/aldershjem ikke er tiltenkt eller har ressurser til. Så lenge kommuner/bydeler har ansvaret for eldreomsorgen må det innføres umiddelbart et statlig driftstilskudd til drift av sykehjemsplasser. Finansiering må gis gjennom stykkprisordning gjennom Folketrygden på samme måte som med sykehusene. Pengene må følge pasientene – det gir brukerstyring.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse