- Dette skal vi få til!

 

Engebråten- og Kjelsås-rektorene er helt enige. - Vi har stor tro på at det skal gå veldig bra med både ungdomsskole og barneskole på Engebråten.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.04.2010 kl 11:36

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Her blir det folksomt - men dette får vi til, sier rektorene fra venstre Merethe Holmen og Mette Rasmussen

KJELSÅS: Nok paviljonger skal på plass på Engebråten – alle som sogner til ungdomsskolen får plass til høsten, og Kjelsås og Grefsen barneskoler får ny paviljongskole – for en toårsperiode – på samme område, inntil sistnevnte skoler står ferdig bygget ut og pusset opp, slik NAB skrev om før påske.I alt blir det rundt 1500 hundre elever på Engebråten fra høsten.

Møterom og arbeidsplasser

– Nå er vi fornøyde, og svært takknemlige for den innsatsen FAU og driftsstyret har lagt ned i saken. Det har vært av stor betydning for at vi nå kan ta i mot alle barna i bydelen – innenfor vårt inntaksområde. I tillegg ser personalet frem til å få større plass, blant annet med møterom og lærerarbeidsplasser. Det trengs sårt, sier en fornøyd rektor ved Engebråten ungdomsskole, Merethe Holmen.

Rektor ved Kjelsås, Mette Rasmussen, er ikke noe mindre fornøyd med politikernes endelige valg av paviljongskolen. Kjelsås skole skal inn på Engebråten allerede til høsten.

– Det beste alternativet er valgt, og det er uansett spennende på en måte å begynne med blanke ark, i helt nye lokaler. Dette er mye bedre enn om skolen eventuelt måtte driftes midt oppe i byggearbeidene. En stor takk til FAU som virkelig har stått på for denne saken, og nå jobber videre med trafikkbiten og løsninger, sier Kjelsås-rektoren.

Åpner for samarbeid

Skolene vil bli helt atskilte, men rektorene tror nok det kan bli noen "besøk" i ny og ne.

– Ja dette åpner jo for forskjellige faglige samarbeidsmuligheter på tvers av alderstrinnene. Det skal vi nok helt sikkert snakke mer om!

Men å plutselig få en barneskole rett utenfor vinduet, byr også på utfordringer. I utgangspunktet ønsket rektor Holmen at en eventuell midlertidig barneskole ble plassert på nedsiden av ungdomsskolen – mot jernbanen. Men etter planene så blir barneskolepaviljongene plassert nordøst, i arealet mellom barnehagen, skolen og Neptunveien.

– Uteområdene blir også atskilt. Likevel, ungdomsskoleelevene går jo "fritt" i pausene. Og det betyr nok også passering via barneskoleområdet for å komme ut av Engebråten-området. Men jeg tror ikke det blir noe stort problem. Vi kan også koordinere slik at alle elevene i størst mulig grad ikke har pause samtidig, sier Holmen.

Mangler hall

Men noen idrettshall får nok ikke Kjelsås barneskole med på flyttelasset til Engebråten. Det vil heller ikke bli mulig å gymme på Kjelsås etter utflyttingen. Ifølge Holmen er allerede Engebråtenhallen skviset så mye som det går an.

– At Kjelsås-elevene skal få den fysiske aktiviteten og gymtimene de har krav på, trenger ingen å tvile på. Men i mangel på egen hall blir vi jo så klart nødt til å tenke alternativer. I hvert fall mest mulig utendørsaktiviteter. Det er jo noe vi prioriterer også i dag. De flotte friluftsområdene vi har i umiddelbar nærhet gjør jo saken enklere. Så får vi se om det ikke også blir noe transport til ledig hallkapasitet i nærområdene, sier Rasmussen.

Grefsen også fornøyd

Det er en stund til Grefsen barneskole skal midlertidig inn i paviljongskolen på Engebråten, men rektor der er også glad for valget.

– På Grefsen skole er vi strålende fornøyd med det endelige vedtaket om flytting i paviljonger på Engebråten. Da slipper vi å ha skole i drift på en byggeplass, noe som blant annet ville vært en stor sikkerhetsmessig utfordring. Vi tror både elever, foreldre og ansatte er fornøyd med dette. Vi som skole retter en spesielt stor takk til den fantastiske innsatsen som har vært lagt ned – og legges ned stadig – fra FAU og en særdeles engasjert og kompetent foreldregruppe! sier Grefsen-rektor Anton Rygg

Og dette mener FAU'ene:

Ola Ringsaker

(leder Engebråten FAU):

– Ut fra alternativene som forelå er dette vedtaket en seier for fornuften. Vi er veldig tilfreds med at de politiske kreftene, samt Undervisningsbygg og Utdanningsetaten lytter til konstruktive innspill fra foreldre. Det har vi erfart gjentatte ganger i det siste, og det viser at systemet fungerer. Beslutningen skaper ro og visshet, og løser store problemer for de elevkullene som ville blitt berørt av plassmangel de neste fire årene. Samtidig gjør det arbeidsforholdene bedre for de ansatte ved Engebråten skole.

Hans Christian Sandlie

(leder Kjelsås FAU):

– Vi er naturligvis lettet og glade for denne beslutningen nå. Finansieringen gir en større forutsigbarhet og en forutsetning for de ønskede midlertidige paviljongene på Engebråten. Totalt sett må jo også dette bli en økonomisk lønnsom løsning. Det er likevel viktig å se fremover og tenke på prosessen der planene skal realiseres. På Kjelsås ønsker vi å understreke behovet for et nært samarbeid med Utdanningsetaten og Undervisningsbygg fremover for å sikre en god løsning bl.a. for utearealene og trafikkløsningen

Erik Skei (leder Grefsen FAU)

og Bo Lunde (leder Disen FAU):

– Både elever, foresatte, ansatte og alle skattebetalere kan være glade for at byrådet og deretter bystyret har gått inn for en slik helhetsløsning. Fellespaviljonger gir en bedre skole i byggeperioden for Kjelsås og Grefsen. Engebråten får bedre midlertidige lokaler, og alle ungdomsskoleelever sikres plass der frem til en ny ungdomsskole på Grefsen står ferdig. I tillegg blir det antakelig rimeligere enn alternativene. .

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse