ANNONSE
Annonse

Dette svarer Sivilombudsmannen om nedre Grefsen

Trond Lunde og Benedicte Bull fra aksjonsgruppa Nedre Grefsen. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Sivilombudsmannen ønsker å vite hvordan kommunen selv stiller seg til klagen fra beboerne.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 13.07.2016 kl 11:51

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

GREFSEN: I juni sendte aksjonsgruppa for bevaring av nedre Grefsen klage til Sivilombudsmannen, om prosessen rundt vedtaket om å inkludere Nedre Grefsen som utviklingsområde i Kommuneplanen.

LES OGSÅ: Nordre Aker, Vestre Aker og Ullern - her er kvadratmeteren dyrest!

«I følge klagen har saksbehandlingen vært så udemokratisk og mangelfull og i den grad forhindret en åpen demokratisk debatt, at den innebærer en krenkning av borgernes sivile rettigheter. Klagen er nå offentlig tilgjengelig informasjon hos Sivilombudsmannen», skrev aksjonsgrupa på Facebook-siden Stopp ødelegging av Nedre Grefsen, i starten av uka.

Gruppen har nå over 3000 medlemmer.

LES OGSÅ: 20.000 flere biler i døgnet her

– Aldri hørt om lignende

Trond Werner Lunde, vokst opp i nærområdet og fortsatt boende på Grefsen, har underskrevet klagen på vegne av aksjonsgruppen. Sammen med Haavard Nordlie, som var den som studerte kartvedleggene til Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030.

Og således forsto at også deler av nedre Grefsen med mange eiendommer, var en del av kollektivknutepunkt-politikken til politikerne.

En avsløring som sjokkerte og satte kaffen i halsen på mange tusen beboere i Grefsen-området, og muligens utenfor området også.

– Jeg har aldri hørt om noe lignende, noe sted. Et velfungerende lokalsamfunn som skal ofres for den kommende «millionbyen», sa en engasjert Lunde da Nordre Aker Budstikke møtte ham ved trebordet i krysset Lettvintveien og Grefsenveien i forrige måned. Du kan lese hele saken her.

Granskning

Det ble i klagen også bedt om granskning av hele prosessen i forkant av at bystyret vedtok Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030 i fjor høst.

Trond Lunde sier til Nordre Aker Budstikke at Sivilombudsmannen har gitt uttrykk for at forholdet først må tas opp med Oslo kommune. Eventuelt at det kan sendes en anmodning til Fylkesmannen i Oslo og Akershus om å foreta en lovlighetskontroll av kommunens avgjørelse.

Dokumentasjon

– Sivilombudsmannens kontroll med forvaltningen skal være en etterfølgende kontroll, og derfor må Sivilombudsmannen først ha dokumentasjon på hvordan kommunen selv stiller seg til klagen fra beboerne på nedre Grefsen, oppsummerer Lunde.

Han forteller at det videre er antydet at det i utgangspunktet faller utenfor ombudsmannens arbeidsområde å ta stilling til avgjørelser som etter bestemmelse i lov bare kan treffes av kommunestyret/bystyret selv.

LES OGSÅ: Så mye eiendomsskatt betaler vi i Nordre Aker

Særlige grunner

– Det vises til at det etter Plan- og bygningsloven paragraf 11-15 er kommunestyret selv som vedtar kommuneplanen. Bakgrunnen for dette er hensynet til det kommunale selvstyret. Det medfører at behandlingen forut for slikt vedtak normalt heller ikke behandles av ombudsmannen med mindre denne finner særlige grunner til å ta opp saken av eget tiltak sier Lunde, som selv er advokat.

Aksjonsgruppen må skaffe dokumentasjon

Aksjonsgruppen for bevaring av nedre Grefsen vil således være henvist til å kontakte kommunen for å fremskaffe slik dokumentasjon.

– Sivilombudsmannen har ikke redegjort nærmere for hvor i kommunen en slik henvendelse må rettes. Så vi venter nå på mer informasjon om dette, avslutter Lunde.

Nedre Grefsen vil komme opp til ny politisk behandling i bystyret til høsten. Frps Camilla Wilhelmsen har fremmet et privat forslag for bystyret, der hun ber om at området tas ut som utviklingsområde i Kommuneplanen.

Det er imidlertid foreløpig svært uvisst om hun får støtte blant Oslos politikere. Dette svarte partiene da Nordre Aker Budstikke spurte dem om de vil verne nedre Grefsen hvis det blir en omkamp.

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse