Disse eiendommene vil Byantikvaren verne på nedre Grefsen

Byantikvar Janne Wilberg. FOTO: BYANTIKVAREN I OSLO

– Vi vil kjempe hardt for de eiendommene vi mener bør bevares, sier byantikvar Janne Wilberg.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.04.2016 kl 09:47

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

GREFSEN: Det er mye gammel bebyggelse på nedre Grefsen, også i området for Kommuneplanen Oslo mot 2030.

Følg saken om «kommunedelplan-avsløringen» her!

Hva synes byantikvar Janne Wilberg om planene for nedre Grefsen, Kommuneplanen Oslo mot 2030 og eventuelt vern av eiendom i området?

– Vil kjempe hardt

– I utgangspunktet er vi bundet av de beslutningene som gjelder for Oslo kommune. Men vi ligger litt i forkant nå, når det gjelder å møte fremtiden på nedre Grefsen. I samarbeid med historielaget Kjelsås-Grefsen-Nydalen kartla vi i 2014 - uavhengig av den kommende kommuneplanen - de eiendommene vi mener er verneverdige, og førte de opp på gul liste som kulturminner, forteller Wilberg.

Se bildet større

De gule områdene er eiendommer på nedre Grefsen byantikvaren har oppført på gul liste.

Det er disse eiendommene som Byantikvaren har satt på gul liste for nedre Grefsen (markert i gult på kartutsnittet over). Det som er merket med oransje (deler av Morellbakken skole – tidligere Grefsen gymnas), er vernet etter Plan- og bygningsloven.

– Når det er sagt, det er opp til Plan- og bygningsetaten og politikerene å avgjøre om en vernet eiendom eventuelt kan rives eller ikke. Byantikvaren er kun et rådgivende organ i Oslo kommune. Men vi vil kjempe hardt for de viktigste eiendommene vi mener bør bevares, sier Wilberg.

LES OGSÅ: Et nesten samlet BU vil verne småhusområdet: Villige til å gå mot sine egne, hvis nødvendig!

Utviklingstrekk for områder

Det er ikke bare enkelteiendommer som gjelder for vern, også utviklingstrekk for et helt område.

– Når man står ved Storokrysset og ser oppover mot Grefsen, så ser man et typisk utviklingstrekk for området, og som bør bevares mener jeg. Dette er jo portalen inn i området, med trikkelinjen som premiss for eiendomsutvikling og utbygging langs linjen. Dette er verdier vi også vil jobbe med for fremtidig vern, sier Wilberg.

Se bildet større

Portalen - inn til Grefsen. Og som nevnt av Byantikvar Janne Wilberg. FOTO: NORDRE AKER BUDSTIKKE

LES OGSÅ: Hadde Grefsen ligget i nabokommunen, hadde grunneierne blitt varslet

Dette gjelder syv eiendommer i Grefsenveien, nummer 55, 57, 59, 61, 63, 60 og 62.

I tillegg er disse eiendommene, som ligger innenfor planområdet i kommuneplanen, oppført på gul liste: Lettvintveien 43, Grefsen allé 2, Kjelsåsveien 18, samt alleen i Kjelsåsveien (fra Lofthusveien til Storoveien. Det er imidlertid kun nedre del av denne som er innlemmet i kommuneplanen).

Se bildet større

Utsnitt av plankart fra Kommundelplan Oslo mot 2030. Gule felt er nåværende bebyggelsesområder, de mørkegule er fremtidige hovedområder, og omfatter områder langt oppover Grefsenveien.

Som Nordre Aker Budstikke har skrevet tidligere er nedre Grefsen per i dag underlagt Småhusplanen. Men Småhusplanen er igjen en delplan under Kommuneplanen. Kommuneplanen av 2015, «Oslo mot 2030», vil ifølge Plan- og bygningsetaten stå over Småhusplanen. Også som den siste vedtatte planen.

Les mer om det her: Småhusplanen vs. Kommuneplanen. Hvilken står sterkest?

– Mer skjønn enn tidligere

– Kommuneplanen Oslo mot 2030 legger jo mer opp til skjønn en tidligere og det er uvisst hvordan planen vil slå ut. Lievel aner vi jo konturene av hva som kan komme på nedre Grefsen. Det er jo lagt opp til en tung utbygging. Men den er igjen helt avhengig av at noen selger tomtene sine, sier Wilberg.

LES OGSÅ: Byutviklingsbyråden: Tomteeiere som ikke vil selge, kan si nei

Ikke kartlagt ytre by

– Da Byantikvaren hadde kommuneplanen på høring, kom det klart frem for dere at nedre Grefsen – også med gammel bebyggelse – planlegges erstattes med blokker?

– Ja vi var klar over det. Vi måtte foreta en grovkartlegging i forbindelse med kommuneplanen og der vi foreslo vern av 51 områder. Av disse ble 21 tatt inn i den endelige planen og Grefsen-området er ikke ett av de områdene. Ullevål Hageby er et eksempel på ett av de utvalgte områdene i ytre by, sier Wilberg.

LES OGSÅ: Kanskje så mange som to tusen gikk i tog til bydelsutvalget - SE BILDER OG VIDEO FRA FOLKETOGET HER!

– Mer grundig ved detaljregulering

Hun legger til:

– Men når det eventuelt lages en detaljregulering for nedre Grefsen eller andre områder i ytre by – eller indre by – så vil man generelt gå mer grundig til verks enn det som var mulig i forbindelse med kommuneplanarbeidet.

Wilberg forteller også at de eiendommene som står på gul liste har ulik form for juridisk vern. To tredjedeler, som disse på Grefsen har ikke noe formelt vern, men oppføringen på Gul liste gjør at kulturminnedimensjonen skal vurderes i alle plan-, bygge- og rivningssaker.

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

Her kan du lese egen sak om hvordan Oslo kommune varslet om kommuneplanen 2030.

Hold deg oppdatert! Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

LES HVA LOKALPOLITIKERE HAR SKREVET:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse