Disse møter alltid i bydelsutvalget

NORDRE AKER BU 2015-2019: Bak f.v.: Heidi Rømming, Mattis Ulvang, Johanne Thunes, Terje Olav Moen, Per Morten Klette, Linda Granlund, Hans A. Kielland Aanesen, Therese Ustvedt, Andreas Skjæret og Sidsel Kjeldaas Salte. Foran f.v.:Ingeborg Tryti, Ingeborg Briseid Kraft, den nye bydelsordføreren Per Henry Christiansen, Bente M. Larsen og Liv Derås Bjørnstad. FOTO: FOTO: ARKIV/KARL ANDREAS KJELSTRUP

Størst forfall har Heidi Rømming (SV) og Linda Granlund (H), hvor begge har vært borte 3 av 13 møter.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
31.07.2017 kl 21:46

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Fakta BU i Nordre Aker

BU-sammensetningen i Nordre Aker 2015-2019

1. Per Henry Christiansen (Høyre) f. 1945
2. Linda Granlund (Høyre) f. 1974
3. Sidsel Kjeldaas Salte (Høyre) f. 1943
4. Ingeborg Tryti (Høyre) f. 1995
5. Per Morten Klette (Høyre) f. 1968
6. Bente M. Larsen (Arbeiderpartiet) f. 1964
7. Therese Ustvedt (Arbeiderpartiet) f. 1979
8. Bjørn Gilbert (Arbeiderpartiet) f. 1941
9. Terje Olav Moen (Arbeiderpartiet) f. 1956
10. Andreas Skjæret (Venstre) f. 1990 - flyttet, erstattet av May-Brith Døssland
11. Ingeborg Briseid Kraft (Venstre) f. 1989
12. Liv Derås Bjørnstad (Miljøpartiet De Grønne) f. 1984 - flyttet, erstattet av Halvard Sutterud
13. Mattis Ulvang (Miljøpartiet De Grønne) f. 1990 - flyttet, erstattet av Alette Elvenes
14. Heidi Rømming (Sosialistisk Venstreparti) f. 1958
15. Hans Arthur Kielland Aanesen (Fremskrittspartiet) f. 1951

NORDRE AKER: De fire representantene som ikke har meldt forfall én eneste gang, er Per Henry Christiansen (H), Sidsel Kjeldaas Salte (H), Ingeborg Tryti (H) og Therese Utsvedt (Ap).

De som er valgt inn i bydelsutvalget har i utgangspunktet plikt til å møte, med mindre de har gyldig forfall. Alvorlig sykdom, reise eller at man har viktig arbeid eller plikter som man ikke kan sette til side, er gyldig fraværsgrunn.

Planlegger godt

Leder av bydelsutvalget (BU) i Nordre Aker, Per Henry Christiansen (H), planlegger møtene som møteleder slik at han alltid kan være med.

Se bildet større

Per Henry Christiansen. FOTO: K.A. KJELSTRUP

– Vi som er folkevalgt har møteplikt og det skal gode grunner til at vi ikke møter opp. Egen eller pårørendes sykdom er selvsagt en god grunn, men at man ikke har tid, eller at det ikke passer er ikke en god grunn til å melde forfall, sier han.

– Møteplanen blir fastlagt lang tid på forhånd slik at den enkelte skal kunne planlegge og tilpasse andre gjøremål etter pliktene vi har som folkevalgt, ifølge Christiansen.

Therese Utstedt (Ap), en av representantene uten noe forfall, sier som Christiansen at møteplanen for bydelsutvalgsmøtene er klar tidlig, og at hun derfor klarer å planlegge andre møter og aktiviteter etter den.

Se bildet større

Therese Ustvedt. FOTO: K.A. KJELSTRUP

– Jeg ønsker virkelig å gjøre en god jobb for alle de som valgte å stemme på oss i Arbeiderpartiet, og prioriterer derfor tiden min ganske strengt for å kunne delta på møtene, sier hun.

Videre opplever hun at terskelen for å melde forfall generelt i bydelsutvalget, er høy.

– De som gjør det har gode grunner til å gjøre det. Vi har gode vararepresentanter, så sakene blir uansett behandlet på en god måte. Av og til kommer noe annet i veien, og det må være greit, avslutter hun.

– Å være folkevalgt forplikter

– Og man stiller selvsagt på BU-møtene med mindre det er umulig på grunn av sykdom eller spesielle familiære årsaker, sier Heidi Rømming (SV), med mest forfall i bydelsutvalgsmøter så langt i perioden.

Se bildet større

Heidi Rømming. FOTO: K.A. KJELSTRUP

Videre:

– SV har bare én representant i BU, men vi opererer som en gruppe. Varaer og representanter i råd og utvalg lokalt er med på alle gruppemøtene vi har i forkant av BU. Dette gjør oss mindre sårbare dersom BU-representanten må melde forfall, ifølge Rømming.

Linda Granlund (H), har som Rønning mest forfall i Bydelsutvalget, med forfall 3 av 13 møter siden valget i 2015. Hun begrunner sitt forfall med jobb.

Se bildet større

Linda Granlund. FOTO: K.A. KJELSTRUP

– Jeg har en lederstilling, og som oftest klarer jeg å tilrettelegge jobbmøter slik at de ikke kolliderer med BU-møter. Noen ganger er det jobbmessige forpliktelser som ikke er mulig å flytte på, eller ikke delta på. Heldigvis har vi veldig gode varaer som er oppdatert på sakene, og som er gode stedfortredere dersom jeg eller noen andre må melde forfall, sier Granlund.

– Jeg mener at man skal gjøre alt man kan for å møte på BU-møtene, det er det man sier ja til når man har blitt valgt til å sitte i bydelsutvalget, avslutter hun.

Én liten kuriosa; så langt i perioden er det to møter hvor ingen faste representanter har meldt forfall, og det er bydelsutvalgsmøte 18.02.16 og 11.05.17.

Her kan du lese presentasjonen av alle bydelsutvalgsrepresentantene i Nordre Aker i perioden 2015-2019.

LES OGSÅ:

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse