Disse veiene asfalteres i år

I alt 15 veistrekninger ønsker Samferdselsetaten å asfaltere i bydelen i år. Her fra Betzy Kjelsbergs vei, som fikk ny asfalt i juni i fjor.

Asfaltsesongen starter i juni. Her er listen over Nordre-Aker-veier som Samferdselsetaten ønsker å gi nytt dekke i år.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
NORDRE AKER: Listen som nå er tilgjengelig på Samferdselsetatens nettsider er lagt frem for byrådet, og skal på høring til berørte etater og ledningseiere. Først i mai foreligger den endelige listen.

LES OGSÅ: Nå blir det feiende flott

Etter planen skal 63.000 tonn asfalt fordelt på mer enn 900.000 m² - tilsvarende 70 km gate og vei - valses ut i hele Oslo. I tillegg skal det legges 300.000 m² asfalt på 26,5 km fortau, gang- og sykkelvei, og utfartsparkeringsplasser.

Asfalteres i Nordre Aker:

- Carl Grøndahls vei (Parseller)

- Carl Kjeldsens vei (Peder Ankers vei- Maridalsveien)

- Christian Schous vei (Sophus Aars vei - Frennings vei)

- Folke Bernadottes vei (Minister Ditlefs vei - Riksarkivet)

- Grefsenkollveien (Kjelsåsveien - 1850 m)

- Grefsenkollveien (Skiløypa - snuplass)

- Grinda (Hele)

- Irisveien (John Colletts allé - Nils Lauritssønns vei)

- Kasaveien (Gamle Maridalsvei - Maridalsveien)

- Konvallveien (Sognsveien - Lersolveien)

- Langåsveien (Tåsenveien - Åmotveien)

- Linderudkollen (Utfartsparkeringsplass)

- Maridalsveien (Kasaveien - Skar)

- Nils Lauritssønns vei (Damplassen - Tåsenveien)

- Tåsen terrasse (Hele)

«Asfaltsesongen» varer fra begynnelsen av juni til slutten av oktober.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse