Døm eller frifinn din likemann

Du trengs som meddommer.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Hvert fjerde år velges meddommere, eller lekdommere, som sammen med en fagdommer med juridisk utdanning er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Nå skal det velges 10 000 nye meddommere til Oslo tingrett og 4000 lagrettmedlemmer til Lagmannsretten for perioden 2008-2012. Mange vil anse dette som en fin mulighet til å få innblikk i det norske rettssystemet.

Du skal dømmes av dine likemenn

Som meddommer i Oslo tingrett deltar man på lik linje med med fagdommerne. Man er med på å vurdere om tiltalte er skyldig og hvilken straff som skal gis. Blir du innkalt som meddommer i Lagmannsretten i mindre alvorlige saker innebærer det at du er en av fire lekmenn som skal dømme i straffesaker sammen med tre fagdommere. Når de mest alvorlige straffesakene behandles i Lagmannsretten, avgjøres skyldsspørsmålet i de aller fleste tilfellene av ti lekdommere, også kalt jury. Straffen avgjøres av tre fagdommere og fire av juryen.

Ordningen baserer seg på rettsprinsippet om at man skal dømmes av likemenn. Derfor har lekmenn en viktig rolle i det norske rettsystemet. Meningen er at rettssikkerheten skal ivaretas ved at borgere har medbestemmelsesrett og får uttrykke sin rettsoppfatning ved å dømme i straffesaker.

For de interesserte

I tiden fremover skal det velges meddommere og lagrettmedlemmer for en ny fireårsperiode. Du kan enten melde deg selv eller foreslå andre.

- Det er veldig viktig å være klar over at hvis man skal foreslå noen andre, bør de være interessert. Blir man foreslått, har man nemlig møteplikt. Man må søke om fritak fra å møte opp, og det er det ikke alle som får, sier Vigdis Palkin i bydelsadministrasjonen i Nordre Aker.

Det er noen kriterier som gjelder for de som kan bli meddommere. Man må ha fylt 18 år, ha stemmerett og være valgbar til kommunestyrevalget. Det er også en forutsetning at du behersker norsk både skriftlig og muntlig. De som har sittet i fengsel i løpet av de siste ti årene, kan ikke velges. Det gjelder også de som er blitt dømt til betinget fengselsstraff de siste fem årene før valgperioden begynner.

- De fleste som melder seg synes det er interessant å se hvordan ting faktisk foregår i en rettssak. De vil gjerne vite mer enn det de får vite gjennom aviser og tv, sier Palkin, og oppfordrer de som er interesserte til å ta kontakt på mailadressen: vigdis.palkinbna.oslo.kommune.no.

Mer informasjon finner du på www.domstol.no eller www.oslo.kommune.no.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse