Drabantby planlegges ved Maridalsvannet

Byutviklingskomiteen møtte arkitekt, utbygger, lokalpolitikere, interesseorganisasjoner og naboer under befaringen i forbindelse med utbygging av Brekkeveien 8 og 19 forrige uke.

Riving av NIVA-bygget ville vært et overgrep mot utbygger, sier Byråd for Byutvikling, Grete Horntvedt (H) mens leder av bydelsutvalget i Nordre Aker, Egil Ihlen (H), vil ha bygget revet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.09.2006 kl 13:03

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Slik vil det se ut dersom arkitekt og utbygger får det som de vil. Rondane-veien ser ut til å bli den nye marka-grensen. Produksjonshallen til Tandberg-fabrikken er et annet byggeprosjekt.

Se bildet større

Grethe og Oddvar Øpstad var to av mange naboer som hadde møtt frem under befaring ved Brekke forrige uke. De ønsker en bedre oversikt av de to utbygnings-sakene.

Brekke: - Vi har hele veien hatt fokus på høyden på blokkene, uttaler leder av bydelsutvalget i Nordre Aker, Egil Ihlen (H), som ønsker å rive NIVA-bygget, og beholde den gamle produksjonshallen til Tandberg Radiofabrikk, et bygg med en unik industrihistorie. Vi ønsker et nytt utkast til plan på bordet, sier Ihlen.

- Vi har i samarbeid med utbyggerne fått ned høyden med en etasje, informerer Byråd for byutvikling, Grete Horntvedt (H).

- NIVA-bygget er i dag en del av en gjeldende reguleringsplan, og en eventuell riving hadde vært et overgrep mot utbyggeren. Bygget, slik det står i dag, er ikke til stor sjenanse for mange, og medfører ikke såpass store samfunnsmessige konsekvenser at ekspropriasjon er aktuelt, uttaler Horntvedt.

I forrige utgave av Nordre Aker Budstikkke tok vi opp at byrådet støtter utbyggers utvidelse av NIVA-blokken i full høyde, med unntak av en etasje, og har ignorert Plan-og bygningsetatens anbefalinger om å bygge ut NIVA-huset.

Området inngår ikke i Småhusplanen for Oslo

Planområdet er omsluttet av småhusbebyggelse og Maridalen landskapsvernområde.

- Området, som i dag er regulert til næring og industri, inngår ikke i "Småhusplanen for Oslo", som er en egen reguleringsplan, informerer leder for Byutviklingskomiteen og leder av Oslo Venstre, Ola Elvestuen, som påpeker at hva gjelder NIVA-bygget, er det den nye eieren som kan gjøre noe med høyden, toget er antakeligvis gått for Oslo kommune.

- Selve reguleringsplanen for småhusbebyggelse i Oslo må endres til å omfatte også området ved Brekke dersom denne skal komme til anvendelse.

Byutviklingskomiteen på befaring

- Vi vil ha en enhetlig plan og en helhetlig løsning for de to byggeprosjektene, sier Grethe og Oddvar Øpstad som kom på Byutviklingskomiteens befaring forrige torsdag til parkeringsplassen like nord for NIVA-bygget for å prøve å få oversikt over konsekvensene av utbyggingene, og hva det er mulig å påvirke av fremtidig saksgang.

- Det er ikke lett som nabo å få oversikt over planene og hva politikerne mener om dette, påpeker de to, som bor vis a vis det gamle Tandberg-bygget.

Utbyggere har i løpet av året fremmet to store utbyggingsprosjekter i randsonen til marka og Maridalsvannet; Brekkeveien 8 og 19 med NIVA-bygget og ubebygd areal og Kjelsåsveien 161, tidligere Tandberg data.

Til sammen planlegges det i de to prosjektene 310 leiligheter med anslagsvis 800 til 900 beboere. Det er bare Brekkeveien 8 og 19 er nå til behandling i Byutviklingskomiteen.

- Disse to prosjektene må behandles samlet, ikke hver for seg slik det nå legges opp til av Byrådet. Byutviklingskomiteen bør utsette behandlingen av Brekkeveien 8 og 19 inntil Byrådet avgir saken om Kjelsåsveien 161, sier bydelsutvalgsleder Egil Ihlen (H), stadig tilstedeværende der hvor ting skjer i bydel Nordre Aker.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse