Tall fra 2008: Dramatisk nedgang i boligbyggingen

Langt færre nye boliger ble ferdigstilt i Oslo i 2008 enn året før. Her fra prosjektet Grefsenlyst. ILLUSTRASJON

Mens befolkningen i Oslo øker, synker antall nye boliger. 2008 var et bunnår.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.07.2009 kl 13:49

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSLO: De tre siste årene har vi hatt en befolkningsvekst som er den største på 60 år. Det burde tilsi en stor boligbygging - men det var ikke tilfellet i "kriseåret" 2008.

I 2008 ble 2557 nye boliger fullført i Oslo. Nedgangen er på hele 32 prosent fra året før. Det viser statistikk fra Oslo kommune.

I 2008 besto 88,3 prosent av de fullførte boligene i Oslo av hus med 10 eller flere boliger - det vil si blokkbebyggelse. En økende andel av boligbyggingen har skjedd som utbyggingsprosjekter i indre by.

Første kvartal i 2009 viser imidlertid ny oppgang i boligbyggingen.

- Antall fullførte boliger er nesten like høyt som ved toppnivået i 2004, opplyser Vilni Verner Holst Bloch, rådgiver i Statistisk Sentralbyrås seksjon for bygg og -tjenester.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse