Drar i gang nedgraving

Korsvoll Ap drar i gang nedgraving av kraftlinjen fra Øvre Sogn til Kjelsås. – Men beboerne langs linjen må jo bli med på laget, sier Terje Grytbakk (Ap).

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
02.10.2008 kl 08:39

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

KORSVOLL: I partiprogrammet for Korsvoll Ap står det blant annet at partiet vil arbeide for at hele høyspentlinjen fra Øvre Sogn til Kjelsås blir gravd ned. Nå ønsker partiet å "lufte" saken blant grunneiere og naboer/beboere.

Spleiselag– Vi har kontaktet Hafslund Nett om en orientering rundt det praktiske, og for cirka-priser. En slik nedgraving vil jo bli kostbar, og vil være avhengig av et spleiselag fra grunneiere og beboere langs linjen, sier leder av Korsvoll Ap, Terje Grytbakk, og viser til fjorårets "lykkelige" sluttresultatet for beboerne på andre siden av elven, som fikk gravd ned hele linjen fra Lofthus og ned til Grefsenplatået. Han viser også til nedgravingen fra Rikshospitalet til Øvre Sogn.

Infomøte– Vi tror at vi kan få til dette for denne strekningen også – priser og det praktiske kommer vi tilbake til. Etter hvert vil vi arrangere et åpent møte med grunneiere/beboere, der blant annet Hafslund Nett og tiltakshaver for nedgravingen på Lofthus/Grefsen vil delta.

– Fjerner helserisiko– En nedgraving vil være en stor, estetisk forskjønnelse for området, samtidig som uvissheten omkring eventuelle negative helsemessige virkninger av strålingen blir eliminert. En nedgraving vil også gi muligheter for anvendelse av områder som nå ligger rett under høyspentledningen, sier Grytbakk.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse