Driftig dame takket av

Ellen Rydningen fortsetter som leder av Helselaget, Gerd Horgen vil fortsatt engasjere seg, men takket for seg som nestleder. Foto: Tone Berild Kristiansen

Nestleder Gerd Horgen takket for seg, mens Solvor Stølen Braaten ble valgt inn som ny kasserer.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Ullevål: Det hele begynte allerede i 1968, da Gerd Horgen startet en velferdsforening i Oslo, sammen med Lilli Li Larsen. Med hjelp fra frivillige og Nasjonalforeningen for folkehelses støtte, ble denne drevet frem til det ble ledige lokaler på Damplassen i Ullevål Hageby. Kommunen overtok deler av det økonomiske ansvaret, og dette var starten på Ullevål Hageby seniorsenter.

Gerd Horgen, tidligere leder i Helselaget, og nestleder frem til midten av februar, ble takket av med blomster og gode ord fra Ellen Rydningen, Inger Eliassens nydelige, hjemmebakte kringle, og et meget bra oppmøte under årsmøtet til Ullevål Hageby Seniorsenter/Helselag.

- Helselaget vil fortsette å engasjere seg i virksomhet i samsvar med Nasjonalforeningen for folkehelsens mål, og virkeliggjøre deres ideer og program i nærmiljøet, informerte Ellen Rydningen, og ønsket både gamle og nye medlemmer til lagets torsdagsklubb, som har møtetid som før; hver torsdag klokken10.00 til 13.30, og pub hver siste fredag i måneden fra klokken 18.00 til 21.00.

- Det er plass til flere, det er bare å møte opp. Vi har et miljø der alle er velkomne, også de som tidligere var ressurser, men som nå har brukt for et sted å føle tilhørighet og trygghet, påpekte lederen av Helselaget.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse