Drikkevannsdebatt

Arne Bjørnson-Langen fortalte de fremmøtte på Oset vannbehandlingsanlegg om Langlia-prosjektet.

Et nødvendig arbeid som går fredeligere for seg enn Oset-utbyggingen, er konklusjonen for den planlagte utbyggingen av drikkevannskilden fra Langliavannet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
18.11.2008 kl 14:35

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSET: Det var sist uke at representanter fra Vann- og avløpsetaten (VAV) i kommunen inviterte til informasjonsmøte på Oset vannbehandlingsanlegg, der den planlagte fjernvannkilden fra Langliavannet til Brekke ble presentert.

I tillegg til økt fremtidig behov for drikkevann i takt med befolkningsveksten i Oslo, vil Langliavannet også bli en fullverdig erstatter om vannforsyningen fra Maridalsvannet stanser av sikkerhetsmessige årsaker.

Et sikkerhetsspørsmål

– En hendelse som gjør at Maridalsvannet ikke kan benyttes som vannkilde er lite sannsynlig, men konsekvensene vil være store, fordi store deler av Oslo vil miste vann etter bare noen timer. Derfor er det en prioritert oppgave å bygge seg ut av denne avhengigheten av Maridalsvannet som kilde, heter det i VAVs forslag til utredningsprogram.

Informasjonsmøtet på Oset var en del av høringsrunden som VAV gjennomfører før arbeidet med fastsettelsen av utredningsprogrammet starter.

Ifølge den foreløpige utredningen som er foretatt av konsulentselskapet Norconsult, planlegges et 15 km langt rørnett fra Brekke til Ringerikstjernet.

Blant annet vil denne traseen gi kortest tunnellengde, noe som fører til minst massetransport under anleggsperioden.

Stillere anleggsarbeid

Ettersom det allerede ligger i kortene at den siste utbyggingen av Oset vannbehandlingsanlegg ble gjort for å legge til rette for drikkevannskilder fra Langliavannet, er lokalpolitiker Ivar Christiansen (Ap) tilfreds med planleggingsarbeidet.

– I forhold til den store utbyggingen av Oset vannbehandlingsanlegg, vil massen som skal transporteres under dette anleggsarbeidet bare tilsvare halvparten. Og dette arbeidet skal foregå over en toårsperiode, ikke ti måneder som var tilfellet med Oset-utbyggingen, sier Christiansen, som roser VAVs lydhørhet overfor beboerne i nærmiljøet.

Også lederen av Kjelsås Vel, Knut Feiring, har ingen store innvendinger mot prosjektet, dette siden anleggsarbeidet har gitt Kjelsås Idrettslag en egen løypetrasé som kan brukes som rulleskiløype når den blir asfaltert.

Overingeniør i VAV, Arne Bjørnson-Langen, regner med at arbeidet – som han foreløpig kaller et "skisseprosjekt" – kan starte og ferdigstilles i tidsrommet 2012-2015.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse