Elbil:

Du kan søke om støtte til ladestasjon

Du kan søke om støtte til ladestasjon

STRØM: Støtte gis ikke bare til offentlig virksomhet. Borettslag, kjøpesentre, eldresentre, eiere av parkeringsanlegg osv er fullt ut kvalifiserte til å få en del av potten.

Transnova er opprettet for å gi støtte til miljøbilprosjekter. Blant annet borettslag kan søke om støtte.

Tekst:

Publisert:

Vil du ha satt opp ladestasjon for elbiler i ditt borettslag er Transnova rette adresse for å søke støtte.

— Ja, slike prosjekter støtter vi gjerne, sier Eva Solvi, leder av det nyopprettede Transnova med hovedsete i Trondheim.

Transnova disponerer 100 millioner statlige midler i 2009, men halvparten av beløpet er allerede øremerket til støtte til utbygging av ladestasjoner for elbiler.

— Vi finansierer ladepunkter med inntil 30.000 kroner. Siden vi regner med at hvert ladepunkt koster rundt 5000 kroner å sette opp, burde midlene rekke til nærmere 10.000 ladepunkter, sier Solvi, og legger til at hun gjerne ser søknader fra alle landets 435 kommuner.

— For å tilrettelegge for ellbiler i Norge skal det ikke stå på mangel for å få ladet dem, fortsetter Solvi.

Støtte gis ikke bare til offentlig virksomhet. Borettslag, kjøpesentre, eldresentre, eiere av parkeringsanlegg osv er fullt ut kvalifiserte til å få en del av potten.

Solvi presiserer at Transnova også disponerer 50 millioner kroner til andre miljøbilrelaterte prosjekter.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!