Elbil: Du kan søke om støtte til ladestasjon

STRØM: Støtte gis ikke bare til offentlig virksomhet. Borettslag, kjøpesentre, eldresentre, eiere av parkeringsanlegg osv er fullt ut kvalifiserte til å få en del av potten.

Transnova er opprettet for å gi støtte til miljøbilprosjekter. Blant annet borettslag kan søke om støtte.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Vil du ha satt opp ladestasjon for elbiler i ditt borettslag er Transnova rette adresse for å søke støtte.

— Ja, slike prosjekter støtter vi gjerne, sier Eva Solvi, leder av det nyopprettede Transnova med hovedsete i Trondheim.

Transnova disponerer 100 millioner statlige midler i 2009, men halvparten av beløpet er allerede øremerket til støtte til utbygging av ladestasjoner for elbiler.

— Vi finansierer ladepunkter med inntil 30.000 kroner. Siden vi regner med at hvert ladepunkt koster rundt 5000 kroner å sette opp, burde midlene rekke til nærmere 10.000 ladepunkter, sier Solvi, og legger til at hun gjerne ser søknader fra alle landets 435 kommuner.

— For å tilrettelegge for ellbiler i Norge skal det ikke stå på mangel for å få ladet dem, fortsetter Solvi.

Støtte gis ikke bare til offentlig virksomhet. Borettslag, kjøpesentre, eldresentre, eiere av parkeringsanlegg osv er fullt ut kvalifiserte til å få en del av potten.

Solvi presiserer at Transnova også disponerer 50 millioner kroner til andre miljøbilrelaterte prosjekter.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse