Ekspertene uenige om boligprisene

Carsen O. Five

Opp, ned eller på stedet hvil? Vi lot fem eksperter forutse retningen på boligprisene fremover.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
20.08.2009 kl 09:45

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Åge Pettersen

Se bildet større

Hallgeir Kvadsheim

Se bildet større

USIKKERT: På jakt etter bolig? I øyeblikket er ekspertene varsomme med å fastslå at det er en god investering - dersom målet er å tjene penger på den. (Foto: NTB Tema)

Boligprisene nådde toppen i 2007, men ble deretter offer for finanskrisen. Nå er renta på et antatt bunnivå, og årets julimåned var den første på ti år hvor boligprisene steg.

De som har kommet seg gjennom krisen med jobben i behold har økt kjøpekraft.

Boligmarkedet allerede tatt igjen nedgangen etter 2007. Men hva nå?

Carsten O. Five, økonomirådgiver

På kort sikt: Om en stund kan vi forvente høyere rente som vil begrense prisutviklingen på boliger. Det ser ut som om Norge klarer seg bra gjennom finanskrisen i og med at vi har oljeinntektene å lene oss på.

I et lengre perspektiv: I et femårsperspektiv vil boligprisene holde seg oppe, særlig i pressområder. Boligprisene vil stige i takt med reallønnsveksten, men ikke i en slik takt som de har gjort første halvår i år. Det vil være stor forskjell på pressområder og utkantstrøk. Det er få i distriktene som nyter godt av en voldsom prisoppgang.

Åge Pettersen, Informasjonssjef Obos I et lengre perspektiv: Virkeligheten har lært oss at det er vanskelig å spå, men ideelt sett bør prisstigningen på boliger være noe over konsumprisindeksen. Store klyv på tjue prosent er ikke bra, men Ola Grytten og andre som mener markedet vil falle, er i mindretall. Vi er ikke inne i en boble.

Ola Grytten, Professor, Institutt for samfunnsøkonomi, NHH I et lengre perspektiv: I løpet av fem år må realprisene ha bevegd seg nedover. Per i dag er det for få boliger, men det vil bli bygget flere. Renta vil også stige og boligprisene justeres. Jeg håper på en sidelengs utvikling i prisene, altså at boliger ikke stiger mer enn andre produkter.

Finn Tveter, direktør Norges Eiendomsmeglingsforbund I et lengre perspektiv: Til forskjell fra andre produkter kan det ikke boliger importeres. I Oslo stanset byggingen brått i 2007, og det tar minst to til tre år for man kommer ordentlig i gang igjen. Om fem år kan vi ha hatt en ny krise, så det er vanskelig å spå på lengre sikt.

Hallgeir Kvadsheim, programleder Luksusfellen I et lengre perspektiv: Om verdensøkonomien bedrer seg vil norske boligpriser holde seg. Vi har jo vært gjennom noen år med tilnærmet stans i boligbyggingen, og dette bidrar til at prisene ikke faller mye. Prisene i pressområder vil nok holde seg, men den største oppgangen kan komme i pendleravstand til pressområdene.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse