Eldrebølge under budsjettmøtet

Nestleder Bjørn Schierning og leder Nina Valle minnet om årets budsjettkutt ved Eldre- og Seniorsentrene, og mente økte driftsmidler i neste års budsjett er god langsiktig bydelsøkonomi.

Eldrerådet og brukere av Grefsen/Kjelsås eldresenter stilte mannsterke for å gi innspill til neste års budsjett under det åpne budsjettmøtet i Nordre Aker bydel.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Bjørn Reymert, Olav Skaalen og Frank Marring fra Grefsen/Kjelsås Eldresenter hadde mange gode argumenter for å øke budsjettene til bydelens Eldre- og Seniorsentre neste år.

Nordre Aker: - Eldrerådet har lenge hatt Frivillighetssentralene og senior- og eldresentrene som prioritert område for sitt arbeid. Kjersti Vasli, daglig leder ved Grefsen/Kjelsås Frivillighetssentral og daglig leder ved Sogn Frivillighetssentral; Mona Magnussen, er i bresjen for en uvurderlig innsats som gjøres på frivillig basis i bydelen vår. Vi må sørge for at disse har økonomi til å fortsette sitt arbeid, uttalte Nina Valle, leder av Eldrerådet i bydel Nordre Aker.

- Og vi må påse at de tiltakene som allerede er i gang ved bydelens Eldre- og Seniorsentre opprettholdes, og styrkes i 2007, uten at vi setter sentrene opp mot hverandre, påpekte hun.

- Jokeren i budsjettarbeidet neste år er den nye Sykehjemsetaten, informerte Preben Winger. Hvor mye bydelen skal betale per sykehjemsplass vi bruker, blir spennende å se.

- Det vi opplevde i fjor var at Grefsen/Kjelsås eldresenter fikk et formidabelt kutt, som gjorde at vi måtte snu og vende på hver minste krone, sa Bjørn Reymert som påpekte at de fire sentrene for eldre i bydelen er en svært lønnsom, langsiktig investering og får eldre ut av isolasjon og ensomheten hjemme og inn i en sosial setting.

- Hva med en egenandel for brukerne av Eldre- og Seniorsentrene, spurte Lill Pleym (SV), som påpekte at man med en slik ordning også måtte lage en støtteordning for de som ikke er bemidlet til å betale en egenandel. Gutta fra Grefsen /Kjelsås eldresenter informerte om "sparegrisen" de opprettet i fjor ved senteret, en frivillig kronerulling som resulterte i 11.000 kroner på kort tid.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse