Eldreombudet vil ha nye regler for TT-tildeling

– Behov, ikke alder, bør legges til grunn for tildeling av TT-turer, sier Eldreombud Anne Myhr. Helsebyråden vil nå også prioritere de over 68 år.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.10.2008 kl 09:49

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSLO: – Retten til «dør-til-dør» transport er for mange billetten til et aktivt og meningsfylt liv, som å handle, besøke venner og familie, gå på kino og delta på kurs, for å nevne noe. Dette er veldig viktig for dem det gjelder, sier Eldreombud Anne Myhr, som mottar en rekke henvendelser fra eldre som er misfornøyde med tildelingen av TT-reiser.

– Eldreombudets holdning er at det er den enkeltes behov, og ikke alderen, som bør være utslagsgivende ved tildeling av TT-turer, sier Myhr.

– I tillegg til å påklage enkeltsakene, har ombudet også påpekt svakheter ved dagens ordning overfor Oslo kommune, som er ansvarlig for ordningen. TT-ordningen sparer kommunen for utgifter ved at den legger til rette for at eldre kan bo hjemme. Bestemmelsene må derfor praktiseres i tråd med sunn fornuft, sier Myhr, som ikke er fornøyd med måten saken til Inger Lise Hansen har blitt behandlet på.

– Å avslå søknaden på grunnlag av at «HEV ikke kan se at klagers situasjon skiller seg vesentlig ut fra andre brukere som må klare seg med 50 TT-reiser i året», tilsier etter ombudets oppfatning at det ikke er foretatt en individuell vurdering av søkerens konkrete behov, slik forskriften krever, sier Myhr.

Byrådet har nylig hatt et forslag om nye retningslinjer for TT-tjenesten ute på høring. Eldreombudet er en av flere instanser som har uttalt seg seg i saken. I tillegg til fjerning av aldersgrensen, er ombudet skeptisk til forslaget om økt bruk av minibusser fremfor drosjer, noe ombudet mener vil kreve større grad av planlegging og forhåndsbestilling fra den enkelte bruker.

Helsebyråden forteller at utbedringer er på vei.

– Mange opplever det som urettferdig at de ikke får flere enn 50 reiser etter fylte 67 år. Min intensjon med å evaluere TT-ordningen er å legge til rette for at denne gruppen skal få flere turer i året, sier Helse- og velferdsbyråd Jøran Kallmyhr (Frp).

– Spørsmålet blir hvordan vi skal få flere turer ut av de samme midlene. Oslo bruker allerede langt mer på TT-ordningen per bruker enn ande fylkeskommuner, selv om Oslo geografisk sett er mindre, og har kortere avstander, sier Kallmyhr.

Som kommentar til forslaget om bruk av minibuss fremfor taxi, peker byråden på at det vil være plass til flere per tur, og at man derfor vil kunne tilby nærmest ubegrenset antall reiser.

– Men det kan også ta tid å plukke opp mange brukere. Derfor er det er uaktuelt for meg med en ordning der det tar flere timer å komme seg fra A til B, sier Kallmyhr, som har tro på en ny ordning som kombinerer både minibuss,og taxi.

En ny ordning vil kunne tre i kraft når den er godkjent av bystyret. Vil det kreve økte økonomiske midler, vil disse ifølge byråden tidligst kunne komme i 2010.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse