Eldrerådets leder går videre

- Å forsøke å få til flere parkeringsplasser her ved Tåsen Seniorsenter har også vært en sak for Eldrerådet, sier avtroppende leder Nina Walle.

Nordre Akers eldrerådsleder går av, men går også videre. - Jeg stiller som kandidat til medlem av Oslo Kommunes sentrale eldreråd, sier Nina Valle (79).

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Nina Valle tar seg gjerne en tur innom seniorsentrene - her på Tåsen. Fra venstre kjøkkenleder Aslam Muhammad (Holmlia), Fride Wilhelmsen (Korsvoll) - frivillig, Berit Varran (Nordberg) - frivillig, og Nina Valle på andre siden av disken. foto: kristin Tufte Haga

Tåsen: De fleste medlemmene av Nordre Aker Eldreråd går av etter denne fireårs-perioden (2004 - 2008). Også leder til nå, Nina Valle. Men hun har ikke tenkt å slutte med eldrearbeid.

- Det har absolutt vært en spennende, men også utfordrende, periode. Ikke minst med tanke på at flere bydeler ble slått sammen til én i 2004, samtidig som dette rådet startet sitt pilotarbeid. Det viktigste ble derfor å skaffe seg kunnskap om de eksisterende tilbud til eldre i bydelen. Men jeg har blitt inspirert av fire år i bydelens eldreråd, og håper på at jeg kan bli ett av de nye medlemmene av eldrerådet sentralt i Oslo kommune. Men det er mange å konkurrere med - med flere kandidater fra alle de 15 bydelene, sier Nina Valle.

Flere innspill

Eldrerådet er et lovfestet, upolitisk organ som skal behandle saker som angår eldre i bydelen, og være et supplement og en høringsinstans for politikerne. Rådet har kun forslagsrett. Eventuelt nytt eldreråd skal behandles i kveldens bydelsutvalgsmøte. Valle etterlyser generelt flere innspill til eldrerådet om saker folk ønsker at rådet skal ta tak i.

- Likeledes skal bydelsutvalget sende saker som angår eldres helse, bolig, budsjett og annet på høring til rådet på et tidligere tidspunkt enn vi har mottatt sakene til nå, mener Valle.

Kamp for seniorsentrene

Det har vært flere saker å kjempe for i denne perioden.

- Eldrådet valgte blant annet å jobbe med seniorsentrenes dårlige økonomi og trusler om nedleggelse som hovedsak.Det var både spennende og engasjerende å aksjonere foran Stortinget sammen med de andre eldrerådene i de forskjellige bydelene. Sammen slåss vi for at seniorsentrene skal bli lovfestede, og ikke kun være institusjoner som delvis er helt avhengig av frivillig innsats og ustabile økonomibevillinger, sier Valle som mener det er lettere å kutte i bevillinger til ikke-lovfestede institusjoner.

- Noe bedre levevilkår har vi fått til sammen med sentrene. Seniorsentrene på Ullevål, Tåsen og Grefsen-Kjelsås med frivillighetssentralene er av stor betydning i det forebyggende arbeidet for eldre, sier Valle.

NAV og omsorgsboliger

- Eldrerådet har også deltatt i tilretteleggingen av NAVs pilotprosjekt i Nordre Aker. Det har nok vært lærerikt for begge parter, tror Valle.

- Vi har også deltatt i planleggingen av de nye omsorgsboligene for eldre i Hareveien 10 (Grefsen-Kjelsås). Rådet håper og tror at våre innspill har blitt lyttet til, og tatt hensyn til. Rådet har gitt klart uttrykk for at høyblokker langt fra er det optimale for boliger til eldre som ofte er dårlige til beins, sier Valle, og legger til at eldrerådet har hatt fokus på at det eventuelt også blir etablert omsorgsboliger for eldre andre steder i bydelen.

- Jeg har nok et inntrykk av at tidligere Kjelsås/Grefsen bydel av og til spiller en dominerende rolle i forskjellige nyetableringer og satsninger, sier Valle, som selv bor i Bergsalleen på Ullevål.

Eldrerådet har også satt fokus på eldres tannhelse og daglige pleie i sykehjemmene. I tillegg til bevegelsesterapi for eldre, slik Nordre Aker Budstikke skrev om i forrige uke.

Bruke kunnskapen

Valle har mange års fortid i NRK, film- og fjernsynsproduksjon.

- Men jeg har lært mye nytt som eldrerådsmedlem. Den kunnskapen føler jeg at jeg ikke bare kan legge brakk, men bruke den videre til mer arbeid for å fremme eldres rettigheter og interesser i samfunnet, sier Valle.

- Jeg var selv i jobb til jeg var nesten 70. Det er viktig å holde seg i aktivitet som pensjonist. Den aktiviteten må man nesten sette i gang selv. Jeg koser meg nå med boka til Astrid Nøkleby Heiberg, "Endring og Undring", som handler mye om akkurat det å være i aktivitet for eldre. Den er fornøyelig - og absolutt et hot tips til andre eldre, sier en engasjert Nina Valle, som ikke bare går av, men også går videre, kanskje i Oslo Kommunes sentrale eldreråd.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse