ANNONSE
Annonse

En helt spesiell stein

I Midtoddveien, ved tidligere Fjeldstad Café, ligger en helt spesiell stein – en "offerstein" – her med leder av historielaget Grefsen – Kjelsås – Nydalen, Finn Geiran.Kristin Tufte Haga

Ved tidligere Fjeldstad Café i Midtoddveien ligger en helt spesiell gammel stein – en såkalt «offerstein» med tre uthogde skålgroper.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

KJELSÅS: Under utgravingen av en boligtomt i Midtoddveien, i 1997, ble det funnet en helt spesiell rullestein fra istiden, ved tidligere Fjeldstad Café. Arkeolog Leidulv Mydland ble etter funnet sitert i Aftenposten.

– De tre gropene danner et triangel, og hver av dem er så fint slipt at de ikke kan være tilfeldig skapt av naturen, sa blant annet Mydland til avisen, og la til at han ikke var i tvil om at steinen var et «menneskeverk» fra bronsealderen – en gang mellom 3700 og 2500 år siden. Gropene skal ha sammenheng med en «fruktbarhetskultus» som rådet i denne perioden.

Men historielaget Grefsen–Kjelsås–Nydalen tror slike offersteiner også ble brukt i nyere tid.

– Tidsbestemmelsen er noe usikker. Skålgroper, blant annet til ofring av smør, er også påvist helt opp til middelalderen, sier leder av laget, Finn Geiran.

Steinen er ikke lett å få øye på – burde den ikke merkes for at flere skal «oppdage» den?

– Jo – det burde den kanskje. Jeg tar med meg innspillet videre inn i historielaget, sier Geiran. Mer om steinen kan leses i historielagets egen bok – «Nord i Aker gjennom 10.000 år.»

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse