ANNONSE
Annonse

– En positiv sak for barn og unge, som drepes av rigide regler og byråkrati!

A-lagsdamene til Lyn, avbildet i november i eksisterende garderobe på Kringsjå, dager før kvalikkampen som 1. divisjonsdamene fra Kringsjå tapte mot Medkila. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Sier oppgitt klubbleder, som har fått avslag på spillemidler, blant annet fordi de nye garderobemodulene ikke har dusjer - få meter unna ligger eksisterende garderober med både dusjer og toaletter. Men det hjelper lite.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 10.12.2016 kl 15:27

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

KRINGSJÅ: – Hvor mange barn dusjer etter idrettslagets fotballtrening? spør en oppgitt daglig leder i Lynklubben, Sjur Skridshol.

Idrettsbyråd i Oslo, Rina Mariann Hansen (Ap) mener deler av regelverket for spillemidler er modent for revisjon - les mer om det nederst i saken.

Søkt spillemidler

Det er litt av en garderobehistorie på Kringsjå og i idrettsklubben Lyn om dagen.

Klubben har søkt spillemidler i forbindelse med oppsett av tre såkalte moduler - se eksempel på modul på bilde til saken - som skal fungere som en utvidelse av eksisterende garderobeanlegg. Modulene skal stå rett på bakken, og det er ikke planlagt graving.

Ett eksempel på en modul. Foto: PRIVAT

Garderobekapasiteten er sprengt for den store idrettsklubben, og det fortelles om opptil 100 barn som står ute og skifter, uansett vær. Fotballbanene er åpne vinterstid også, og barna legger bagger og klær langs banene.

20 meter fra eksisterende garderober

De planlagte garderobemodulene vil bli liggende rundt 20 meter fra de opprinnelige garderobene, som har både dusjer, toalett og handikaptoalett.

De røde firkantene er de tiltenkte modulene, den grå veggen er eksisterende klubbhus med garderober, dusjer og toaletter. Foto: LYN /ILLUSTRASJON

Grunnen modulene skal stå på er ikke regulert til idrett, men friområde. Noe som krever at Lyn må søke om 30 års festekontrakt fra kommunen for leie av grunnen, fordi Kulturdepartementet krever 30 års festekontrakt hvis spillemidler skal utbetales.

Foreløpig er det kun gitt tre års leietid. Kringsjåklubben håper på sikt å kunne bygge ut klubbhuset, men understreker at klubben likevel vil trenge de tre modulene i tillegg. Klubben har nå blant annet tre kunstgressbaner i tilknytning til anlegget.

Men søknaden om spillemidler er nå avslått av Kulturdepartementet.

30 år

– Kravet for å motta spillemidler er at modulene - eller de nye garderobene - skal stå i 30 år. Vi søkte om dispensasjon i Kulturdepartementet som spillemidler ligger under, men har nå fått avslag begrunnet at vi ikke har dispensasjon for 30 år.

Daglig leder i idrettsklubben Lyn, Sjur Skridshol. Foto: ARKIV NORDRE AKER BUDSTIKKE

– Men i tillegg på grunnlag av at garderobene ikke skal inneholde dusj og toalett. Dette er fasiliteter som ligger kun noen få meter fra de planlagte modulene, forteller daglig leder av idrettsklubben, Sjur Skridshol.

De nye garderobene er ifølge Skridshol tenkt innredet med benker og knagger som vanlige garderober.

Videre ifølge Skridshol har det i garderobeprosessen vært mye frem og tilbake, og noe som har tatt mye tid.

Han fortsetter.

– Likevel, vi mener at det er mulig å få dispensasjon fra kommunen på 30 år. Men så gjenstår da fremdeles kravet om dusjer og toaletter som sannsynligvis gjør prosjektet umulig å gjennomføre.

Skridshol fortsetter.

– Dette var i utgangspunktet en positiv sak for utrolig mange barn og unge, og så drepes initiativet av rigide regler og byråkrati. Lyn har et skrikenede behov for steder der barn og unge kan skifte. På 6 - 7 år er medlemsmassen doblet, sier Skridshol.

Klubben har per i dag nesten 4000 medlemmer.

Barnas bagger og klær blir lagt rundt fotballbanene. Foto: LYN

Og legger til at klubben heller ikke har egne dommergarderober, som i følge Skridshol er et krav.

Klubben betaler 350.000 kroner

Klubben har også i planene at den betaler mesteparten av kostnaden for modulprosjektet.

– For klubben betyr dette en investering på rundt 350.000 i tillegg til forventede spillemidler som skal dekke ca 220.000. Spillemidler er en forutsetning for at klubben har råd til å kjøpe modulgarderobene, sier Skridshol videre.

Departementet svarer

Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med Kulturdepartementet.

Vil dere revurdere Lyns søknad om utløsning av spillemidler, hvis Lyn får på plass en 30-års festekontrakt med kommunen, om leie av grunn?
 
– Det kan vi ikke, fordi reglene er slik at disse modulene ikke kan kalles garderober, da de ikke er lagt opp til å ha hverken dusjer eller toalett.
 
Men dette ligger jo bare noen meter unna, i opprinnelige garderober i klubbhuset? 

– Det hjelper ikke - det må finnes i de nye garderobene også.
 
Det hjelper heller ikke å sette modulene helt inntil klubbhuset - med inngang til opprinnelige garderober ved siden av modulene?
 
– Nei, garderober ses i sammenheng, det vil si at de inkluderer også dusjer og toalett.
 
Men de fleste barn dusjer ikke etter eksempelsvis fotballtrening i regi av idrettslaget?
 
– Selv om det er blitt slik i større grad, er reglene slik. Spillemidler er offentlige midler, og brukes ikke på rom for kun å skifte i.
 
Hvor mange dusjer, og hva slags dusjer må settes opp for å tilfredsstille kravene? I tillegg, hvor mange toaletters - også handikaptoalett - må på plass selv om det finnes i opprinnelig garderobe?
 
Morten Roa - seniorrådgiver i Kulturdepartementet utdyper.
 
– Det som gjelder er garderober og garderobesett. Helst en guttegarderobe og en jentegarderobe, i forhold til å innfri spillemiddelkravene.  Men det er jo tenkbart at det kan være en garderobe, fordelt eksempelsvis etter dager.
 

Ett dusjhode per fjerde barn

Roa fortsetter.
 
- Det er da en forutsetning at det er dusjer og ett toalett i hver garderobe. Idrettens gjennomgående regel er ett dusjhode per fjerde barn. Og ett toalett i hver garderobe, sier Roa.

Permanent

– Slike moduler tilfredsstiller uansett ikke garderobekravet. Og så er det vel heller ikke sånn at spillemidler skal finansiere all verdens idrettsanretninger. Dette vil jo uansett også være et midlertidig anlegg, mens det de offentlige spillemidlene fortrinnsvis skal bidra til, er permanente anlegg, sier Roa.

Avslaget fra Kulturdepartementet kan også påklages etter forvaltningsloven.

Revisjon?

Idrettsbyråd i Oslo, Rina Mariann Hansen (Ap) mener deler av regelverket for spillemidler er modent for revisjon.

Idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) - her ved tidligere anledning og åpningen av nye Lyn kunstgressbane i høst. Foto: ARKIV NORDRE AKER BUDSTIKKE

– Når det gjelder regelverket for spillemidler så er det noe vi må forholde oss til, det er nasjonale regler. Det er flere forhold i regelverket som jeg mener er modent for revisjon, og som jeg har tatt opp og vil fortsette med å ta opp med Kulturdepartementet, sier idrettsbyråden.

Og fortsetter.

– Vi vil prøve å finne en løsning på dette. Bymiljøetaten er i kontakt med Lyn vedrørende langsiktig leieavtale. En slik avtale må eventuelt legges fram for bystyret til vedtak, sier Hansen. 

LES OGSÅ:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse