"En velagtet Mand" på Tåsen

Ikke hugget han ut løvene på Eidsvolls plass, men han var med da skoleplikten ble innført i Norge. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Som medlem av Akers første skolekommisjon, var Claus Borch med på å betale lærerne – dersom det var penger i kassen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
25.02.2008 kl 08:34

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
TÅSEN: Claus Borchs vei ble navnsatt i 1926, har villabebyggelse fra 20-årene, og går fra Ugleveien til Tåsenveien.

– Etter å ha bodd på ett rom og kjøkken på Grünerløkka i bolignødens tid hadde mor skaffet oss et kjempehus. Det var som å komme til paradis, skriver en leser, som flyttet til veien med sine foreldre i 1958. Selv om han beskriver en hyggelig barndom på Tåsen, har veinavnet skapt et hittil uløst spørmål:

– Hva skulle vi kalle stedet vårt? "Borch'ern," foreslo far. Men hvem var denne Claus Borch? Da jeg tilfeldigvis kastet et et blikk på løva foran Stortinget, lyste jeg opp. Der stod gravert "C. Borch". Men akk, løva ble hogd av en straffange fra Telemark, og navnet nedenfor var Christoffer Borch, han som betalte for figuren. Ikke så verst, men altså galt fornavn. Claus Borch er fortsatt en gåte for meg, skriver leseren.

Her kan Oslo Byleksikon opplyse at Claus Borch (1689-1760) var en "velagted Mand på Sagene" og medlem av Akers første skolekommisjon i 1745-59. Oslo kommunes byarkiv kan videre supplere at det var en kongelig forordning av 23. januar 1739 som innførte alminnelig skoleplikt i Norge. Skolekommisjoner skulle opprettes i hvert prestegjeld med sognepresten som leder, og det kunne enten bygges skolehus eller så kunne skole holdes på en gård i hver grend eller krets.

Først 11. november 1745 trådte skolekommisjonen i Aker sammen for første gang.

Kommisjonsmøtene ble holdt regelmessig to ganger i året, og møtestedet var ifølge protokollen "det sædvanlige stæd", graverboligen ved Gamle Aker kirke. Som regel er det eneste som er protokollført hva de hadde fått inn av skoleskatt og ved frivillige gaver i kirkens bøsse og som kollekt – noe som utgjorde lærernes lønninger.

Utskiftningen av lærere i Aker var stor de første årene, kanskje fordi lønnen skulle utbetales to ganger i året "... om saa mange Penge findes i Cassen."

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse