ANNONSE
Annonse

Endelig skal veiene åpnes

Vann- og avløpstaten gir en status på rørarbeidene og veiene hvor det er gravd i den forbindelse, som i Myererskogveien. Foto: ARKIV NORDRE AKER BUDSTIKKE

Vann- og avløpsetaten melder om status per juli, om de store rørarbeidene i området.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 07.07.2018 kl 11:43

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

KJELSÅS: Vann- og avløpsetaten (VAV) har jevnlig sendt ut informasjon om status på blant annet veiene, som har blitt brukt og gravd i, i forbindelse med rørarbeidene i området. Gamle rør blir skiftet ut med nye.

Fra siste byggemøte, 26. juni, refererer nå Vann- og avløpsetaten følgende:

  • Rønningveien: Første asfaltlag. Asfaltering pågår, planen er å bli ferdig i løpet av dagen, 6. juli.
  • Rønningveien, Furukollveien og Myrerskogveien: Andre asfaltlag, siste laget, kommer etter fellesferien, senest i august.
  • Fortauet ved krysset Furukollveien og Myrerskogveien er ferdig istandsatt, asfalteringen skjer etter fellesferien sammen med pålegging av siste asfaltlag. Begge punktoppgravingene i Furukollveien og Myrerskogveien er ferdig tilbakefylt og asfaltert.

Gjennomkjøring av veiene i sommer, i fellesferien:

  • Furukollveien er allerede åpent for gjennomkjøring
  • Myrerskogveien er blitt åpent for gjennomkjøring, men Implenia fjerner ikke skiltene siden de skal jobbe sporadisk med oppretting av grøfter og sandfag i ferien.
  • Rønningveien vil åpnes etter asfalteringen i dag (journ. anm. 6. juli 2018) og litt herding.

Videre står det:

– Rønningveien er privatvei og kan ikke gjennomkjøres fra begge retninger. Det er kun beboerne i Rønningveien som kan gjøre dette.

– Alle tre veiene blir stengt i rundt tre dager når andre lag skal asfalteres i august, melder også Vann- og avløpsetaten.

Trafikkomlegging

Implenia er ansvarlig for å utføre trafikkomlegging, skilting og sperringer ifølge kontrakten med VAV. Når det gjelder utfartsparkering ved Oset, og nedrigging av anlegget, så har leverandøren Implenia avklart følgende datoer for nedrigging, rydding og klargjøring av riggområdet:

  • Bortkjøring av massene er startet og nå er halvferdig
  • Demontering av støyskjermen er ferdig og blir fraktet vekk innen uke 28, det vil si 13. juli, etter at alle massene er kjørt bort.
  • Riggen skal fjernes innen uke 29, det vil si 20. juli.
  • VAV v/Rentvannsbassengene vil stå for utbedring av utfartsparkeringen og fremdrift av dette prosjektet.

LES OGSÅ:

I denne bydelen spiser de unge mest salat og trener mye

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse