– Endelig!

FAU-leder Erik Skei er fornøyd. Arkivfoto: Kristin Tufte Haga

Grefsen FAU kan puste lettet ut – nå er både utbygging og rehabilitering av Grefsen Barneskole i boks.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
09.04.2008 kl 08:37

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
GREFSEN: En lang kamp er nå vunnet for Grefsen FAU (Foreldrenes Arbeidsutvalg).

– Vi noterer oss vedtaket med stor glede. Dette innebærer at vi slipper en klattvis tilnærming med minimumsløsninger. Bystyret signaliserer med vedtaket at dette skal gjøres skikkelig, sier en fornøyd FAU-leder, Erik Skei.

– Vi mener vedtaket er klokt og at det er helt nødvendig at man ser på skolen helhetlig og totalt, både av kostnadsmessige, driftsmessige og undervisningsmessige grunner, slik det er formulert i merknadene.

– Vedtaket betyr en fullstendig gjennomgang av skolen. Det må bety blant annet nytt ventilasjonsanlegg, bedrede sanitærforhold og bedre arbeidsforhold for lærerne. I tillegg regner vi med en gjennomgang av de fremtidige romløsninger, slik at skolen blir tilpasset dagens undervisning. Nå kan man se hele skolen i sammenheng og skape gode løsninger, mener Skei på vegne av FAU.

– I tillegg har bystyret bedt byråden utrede en utvidelse av skolens uteareal nå som antallet elever skal økes. Det er meget fornuftig. Uteområdet må utvides når antallet elever dobles. Dersom man utnytter det arealet som ligger nedenfor Kapellveien, vil man kunne få et område som kan brukes i skoletid og fritid, sier FAU-lederen, og legger til at området vil kunne tjene som et nærmiljøsentrum og møtested for barn og voksne.

– Både organisert og uorganisert, noe som ikke er mindre viktig i dag enn tidligere. Vi er overbevist om at byråden vil gripe muligheten til å skape en god skoleenhet for Grefsen Barneskole, avslutter Skei.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse