Engasjerte beboere i «åpen halvtime»

Randi Kveine, Frank Marring og Grete Ekenes tok alle opp saker i «åpen halvtime»

Flamingo, Nydalenundergang, Berg gård og eldresenter. Nordre Aker-beboerne er engasjerte – oppmøtet i «åpen halvtime» er et bevis på det.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
NYDALEN: – Hva skjer egentlig med Flamingo? Jeg har lest i lokalavisen at bydelen skal foreta støymåling av restauranten, men har ikke hørt noe mer?

– Hva har blitt gjort – eventuelt hva ble resultatet? sa Kjelsås-beboer Grete Ekenes, som hadde møtt opp på vegne av familien.

Flamingo Restaurant, på Grefsenplatået, har flere ganger vært oppe i bydelsutvalget (BU), både i forbindelse med skjenketid, men også i forbindelse med støy.

– Vi kan bekrefte at det nå er utført en støymåling på stedet, men vi har foreløpig ikke fått noe resultat, sa bydelsdirektør Mona Taasen.

– Støtt oss!

Nydalen-beboere hadde også møtt frem i BU forrige torsdag. De liker dårlig utbygger av Nydalen Kvarter (Gunnar Schjelderups vei), FRI Eiendom, sin uttalelser i Nordre Aker Budstikke, om at utbygger vurderer å få reist ny politisk sak, for å få slippe å bygge undergangen fra Gunnar Schjelderups vei for tilknytning til Grefsen-siden.

– Vi håper på at dere lokalpolitikere fortsatt støtter oss i at denne undergangen må bli bygget, sa Randi Kveine.

BU-leder Egil Ihlen (H) forsikret om at dagens BU også er klare på at undergangen må bli bygget.

– Byrådet har jo tidligere også vært klare på det, sa Ihlen.

– Og vi håper på at dere lokalpolitikere også presiserer dette overfor deres sentrale politikere, oppfordret Gisle Erlien.

Bestemmelsen om å bygge undergangen ligger også som en del av rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplanen for utbyggingen av Nydalen Kvarter.

Engasjerte eldre

Eldrerådet møtte også opp, for igjen å understreke viktigheten av å også prioritere de eldre i forbindelse med den fremtidige bruken av Berg Gård.

Frank Marring ville forsikre Grefsen-Kjelsås eldresenter om at senteret for neste år i hvert fall ikke vil få redusert støtte fra bydelen.

– Eldresenterets virksomhet er blant annet med på å gjøre at flere eldre kan bo hjemme lenger – og det ønsker veldig mange. Senteret har også hatt en økning på 8 prosent det siste året – det sier også noe om hvor viktig det er at vi kan opprettholde den funksjonen vi har i dag, sa Marring.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse